Hälsovägen- en innehållsrik stadsgata

Det kommer att vara full aktivitet på Hälsovägen den närmaste tiden. 800 nya bostäder, två nya förskolor samt restauranger och caféer kommer tillkomma.

Hälften av bostäderna ska vara hyresrätter och hälften bostadsrätter. När det gäller förskolorna ska den ena vara kommunal och den andra kommer vara privat.  Även nya gångstråk och torg kommer byggas. Planen började gälla sedan 4 oktober 2017,  en entreprenör som ska bygga om gåtor och gångvägar förväntas börja vid årsskiftet 2018/2019. Kommunen har tecknat ett genomförandeavtal med Riksbyggen, Barbo och Huge Bostäder och de första bostäderna i området kommer börja byggas under 2019.  

Hälsovägen förväntas bli en innehållsrik stadsgata med många lokaler och ett generöst promenadstråk. Det nya bostadsområdet vid Hälsovägen är utformat med höga målsättningar inom ekologisk hållbarhet med till exempel gröna tak och montering av fågelholkar. Första inflyttning för bostäderna bedöms kunna ske under 2020.