Utsikt från Flemingsbergs gård mot söder, runt år 1900. Källa: Nordiska museet

Flemingsberg – boplats redan vid vikingatiden

Flera 100 år efter vikingatiden finns det fortfarande spår i Flemingsberg av historien som varit. Vem och vilka som vandrat samma vägar och hur orten fick sitt namn är dock höljt i dunkel.

Det har spekulerats i vad Flemingsberg hette innan; Annersta, Andersta och Anderstad är några namn som nämns i en skrift från 1400-talet. På 1500-talet fanns det fyra gårdar i byn. Tyvärr finns det inte många uppgifter från denna tid, men efter Johan Pedersson Bååts död år 1574 kan man följa ägarna.

I en intervju med arkeologen Daniel Sahlén säger han:

–Flemingsberg fick sitt namn efter Flemingsbergs gård. Som har gått i arv från Fleming den äldre till en yngre.

Henrik Fleming, som ägde Flemingsbergs gård, ingick i äktenskap år 1608 med Ebba Erlandsdotter Bååt, därav Ebba Bååts väg, som leder upp till gården. I mitten av 1600-talet blev gården ett säteri. Gårdens huvudbyggnad uppfördes på 1790-talet och står fortfarande kvar.