Illustrationsskiss av ombyggnaden. Bild: Huddinge kommun

Ombyggnad av Flemingsbergsparken– stor satsning på trygghet

Flemingsbergsparken ska byggas om för att skapa en ny och förbättrad mötesplats för invånarna. Kommunen strävar efter att dela in parken i tre olika delar för att skapa balans mellan lek och stillhet.

Ombyggnaden av parken i Flemingsberg bygger på en medborgardialog som hölls under sommaren 2016. Vintern 2017 fick boende i Huddinge kommun chans att tycka till om detta förslag.  Parken kommer att innehålla tre olika delar för balans mellan stillhet och lek. Kommunens förslag rymmer bland annat en sandlåda för de mindre barnen och en vattenlek intill barnens lekplats där de kan leka under sommarhalvåret.

–  Ombyggnaden går som planerat, vi vill och ska följa medborgardialogen där önskemålen som kom upp blir verklighet, menar Therése Ingerdal.

I parken kommer det även att finnas ett utomhusgym, en pulkabacke, en scen med tak som kan användas för dagisgrupper vid dåligt väder och mycket mer. Man kommer även att placera ut grillplatser och picknickbord. För att enklare kunna ta sig igenom den folkliga parken vill man göra en slingrande väg som bygger vidare på stigarna som finns idag. Tanken med parken är att platsen ska bli en aktiv mötesplats för sport och evenemang.

Enligt Therése Ingerdal, som är landskapsarkitekt för Huddinge kommun, har man försökt följa medborgarnas förslag och inte ändrat på något i planeringen.

–  Vi vill främst skapa bättre belysningar för en ökad trygghet runt parken och området, säger Therése Ingerdal.

Projektet påbörjades under hösten 2018 och har inte stött på några svårigheter eller ändringar i planerna. Ett förslag som uppkom och som kommer att genomföras är att det ska tillkomma ett parktorg, med bouleplan, grillar, bänkbord och pingisbord. Parkens nya vägar gör det svårare för bilar och mopeder att köra igenom parken. Enligt Therése kommer ombyggnaden att locka till sig fler besökare som inte brukar vistas i parken.

– Vi har satsat mycket på att öka trygghetskänslan i parken och den räknas vara klar sommar 2019, avslutar Therése Ingerdal.