Några tjejer på fritidsgården Ungzon. Foto: Maja Liebler

Ungzon – en ungdomsgård för alla

Varje tisdag har ungdomsgården Ungzon i Flemingsberg en tjejdag. Denna verksamhet innebär att endast tjejer och ickebinära får vistas i lokalen under denna dag. Målet är att skapa en säkrare miljö för alla.

Ungzon riktar sig till ungdomar mellan 13–19 år. I lokalen pågår sportaktiviteter som biljard, och pingis, men även underhållning som tv-spel, musikstudio, replokal, danssal och gym. På hemsidan ”Ung Huddinge”, finns en kalender där de informerar om olika aktiviteter på fritidsgården. Vid loven brukar Ungzon arrangera extra aktiviteter.

Sera Ishak är en av de tjejerna som ofta är på Ungzon.

– Jag hänger här ofta, behöver inte vara just för tjejverksamheten. Tycker alla borde komma hit, mer tjejer, det är många killar här annars. Tjejer behövs.

Suhela, Fatima och Rahama är några av de yngre tjejerna som hänger på verksamheten.

– Vi är här varje tisdag, när det är killar här är det kaos, det är dubbelt så mycket killar som tjejer. Det är tryggare när det endast är tjejer, alla är snälla mot varandra, alla håller ihop. Är det killar här kanske man inte vågar dansa eller sjunga.

Tjejverksamheten har funnits i nästan fyra år. Målet med en ”killfri” dag i veckan är att skapa trygghet för tjejerna på ungdomsgården och öka möjligheten till en bättre relation med personalen och varandra.

– Det slutgiltiga målet är ju att tjejdagen inte ska behövas, utan alla ska känna sig lika hemma oavsett kön, säger Brenda Chepngeno, timanställd på Ungzon

Sedan 2015 har Ungzon varit HBTQ-certifierad. All heltidspersonal på Ungzon ska ha gått RFSL:s HBTQ-certifieringsutbildning. Målet med utbildningen är att ingen som besöker Ungzon ska känna sig diskriminerad oavsett kön, sexuell läggning eller könsidentitet.