Arbetet med nya avloppsledningar igång på Hälsovägen

En del av det fortsatta arbetet med de nya avlopps- och vattenledningarna kommer att innebära sprängningar nära Terapivägen. Det för att komma åt en servicetunnel cirka femton meter under marken i området vid Terapivägen och Hälsovägen.
"SVOA lägger nya avloppsledningar med hjälp av schakt-fri metod(styrda borrningar) inför kommande exploatering av Hälsovägen. Schaktfri metod innebär att två gropar grävs, en för vardera arbetsområde. Schakten kommer vara större än normalt då ledningarna ska läggas djupt." Källa: SVOA

Stockholm Vatten och Avfall, (SVOA), samt Natur och byggnadsnämnden forskar nu om de störningar som kan uppstå i och med det stora byggprojektet längs delar av Hälsovägen. De utför även riskanalyser inför sprängningar intill området vid Terapivägen. Vibrationsmätare kommer att sättas upp på alla hus som ligger i närheten av sprängområdena.

Två arbeten med dragning av nya avloppsledningar pågår.

Enligt Alexandra Fleetwood som är pressansvarig på SVOA kommer det inom de närmaste veckorna att utföras sprängningar i området vid Terapivägen. På andra platser i området vid Hälsovägen kommer det att användas en alternativ metod till sprängning att användas.

– Vi har gjort bedömningen att det inte går att spränga på flera ställen än Terapivägen. Vi använder då istället kontrollerad borrning som ett alternativ, säger Alexandra Fleetwood.

Arbetet med den nya sträckningen av den tunnel där de nya vatten och avloppsledningar ska dras kommer att pågå fram till mars. Men återställningen av området kommer att ske först efter vintern.

För dem som går eller cyklar på Hälsovägen innebär det att man bör använda sig av den andra sidan av vägen för säker framkomlighet då en avspärrning går ända ut i vägbanan vid cirkulationsplatsen.

Om du vill nå Flemingsbergs station via spektrumgången så blir det en omväg då det är avspärrat vid Terapivägen.
 

Oklart när arbetet färdigställs

Enligt Sandra Tidus på Huddinge kommun som är projektledare för byggprojektet vid Hälsovägen, är det oklart när nydragningen av avloppsledningarna blir klar.

– Kommunen håller just nu på att ta fram en ny tidsplan för hela projektet. Stockholm vatten har identifierat nya behov av omdragningar så hela projekttiden håller på att omvärderas, säger hon.

Investeringsbeslutet för hela projektet är antaget av kommunfullmäktige och ligger på cirka 50 miljoner kronor. Denna summa innefattar alltså utöver byggprojektet även ombyggnationen av Flemingsbergsparken.

Området för det projektet gäller från medicinvägen längs med Spektrumgången och söderut. När Stockholms Vatten och Avfall med fler aktörer har slutfört sitt arbete kommer två nya torg att anläggas. Akademitorget och Alumntorget. De anläggs tidigast hösten 2019.

Arbetet med vatten och avlopp påbörjades 11 oktober. Det gäller delar av Hälsovägen och Terapivägen. Arbetet är tänkt att vara färdigt 31 december enligt SVOAs hemsida.