Häst med vagn lastad med mjölkflaskor år 1912. I vagnen sitter Elna och Edit som kör mjölken mellan Flemingsberg och Kungsholmen Foto: Okänd Källa: Stockholmskällan

Från Flemingsbergs gård till miljonprogram

Av Maja Liebler, Rebecka Rakell
Flemingsberg är ett område med mycket historia bakom sig och en utvecklande framtid framför sig, ett samhälle som aldrig står still. Ett av det utmärkande tidstolparna är etableringen av Sveriges första När-TV i Flemingsberg.

År 1958 - Flemingsbergs gård köps upp av Huddinge kommun 1958. (Idag är marken under privat ägo och hyrs ut som bostäder).

År 1965 - Flemingsberg räknas som en egen liten tätort med en befolkning på cirka 260 personer. Efter utbyggnaden av området anses Flemingsberg sammanväxt och ingående i tätorten Stockholm. Under hela 1960-talet pågår en kraftig utbyggnad av bostäder och olika verksamheter i området. I och med detta bildades Visättra.

År 1972 - Bygget av Huddinge sjukhus och Karolinska universitetssjukhuset påbörjas, detta är på sin tid Skandinaviens största byggprojekt och den största vårdbyggnaden som har uppförts i Sverige.

År 1973 - De första bostadshusen blir klara i Grantorp, husen byggs på höjden för att värna om naturen och färgsättningen görs av Gert Marcus. Bostadsområdet utvecklas under ett miljonprogram, och får dåligt rykte och mycket kritik. Därefter har en upprustning gjorts av området för att ge det bättre status. Tack vare Södertörns högskola, Karolinska institutet och Tekniska högskolan har ryktet förbättrats.

 

År 1980 – Huddinge är först med När-TV i hela riket, satsningen sätts igång av en försöksverksamhet från Närradiokommittén, Kommunen betalar för all utrustning, en projektledare anställs och funktionärer utbildas med hjälp från Dramatiska institutet. Anledningen till att just detta området blir utvalt till projektet beror på tekniska förutsättningar, men även för att området anses vara ett socialt problemområde.

År 1987 – Flemingsbergs pendeltågsstation öppnas och närradiostationen Radio Huddinge startas.

År 1996 - Södertörns högskola inrättas efter riksdagsbeslut 1995.