Rådgivning på biblioteket

ASK-samhällsrådgivning finns nu tillgänglig på Flemingsbergs bibliotek.

Biblioteket i Flemingsbergs centrum är en bra mötesplats dit många går för att bland annat läsa dagspressen, låna böcker och studera. Det finns även datorer och grupprum att boka. Biblioteket har ett nära samarbete med skolan och förskolorna i området.

På fredagar mellan 13-15 finns möjligheten till extra hjälp från ASK-samhällsrådgivning. Du kan få hjälp med att fylla i blanketter, kontakt med myndigheter, juridisk rådgivning och översättning. ASK drivs av ABF Huddinge i samarbete med Biblioteket i Huddinge. ASK står för Arbete, Samhälle och Kommunikation. Källa: Flemingsbergs bibliotek