Foto: Ebba Westerberg

Spårspring allt vanligare i Flemingsberg

Sedan 2016 har antalet obehöriga i spåret, även kallat spårspring, mer än fördubblats i Flemingsberg. Resultatet blir allt fler försenade tåg. Trafikverket jobbar aktivt med att åtgärda problemet.

Fram till oktober i år har det skett 19 olika händelser med obehöriga i spåret i Flemingsberg. Det är mer än dubbelt så många än för två år sedan. Det är även den högsta siffran under de senaste sex åren. Mats Gummesson på Trafikverket förklarar att begreppet obehöriga i spåret dock rymmer flera olika typer av incidenter:

– Det kan vara lite olika saker. Det är någon som uppehåller sig i eller intill spåret. Det kan exempelvis vara att en lokförare iakttar någon som springer över spåret, säger Gummesson.

Obehöriga i spåret i Flemingsberg har även orsakat allt mer omfattande tågförseningar. I år har störningstiden för pendeltåg totalt varit över 28 timmar. Förra året var obehöriga i spåret anledningen till totalt 2601 timmars tågförseningar, vilket motsvarar över 108 dygn.

Trafikverket vidtar åtgärder

För att säkerställa säkerheten och att tågen går i tid startades 2013 ett branschbrett samarbete kallat för TTT – Tillsammans för tåg i tid. I det ingår bland annat Trafikverket och Jernhusen. I nuläget genomför Trafikverket flertalet åtgärder för att förhindra obehöriga i spåret.

– Den främsta åtgärden är att sätta upp stängsel, vilket görs flera mil per år, berättar Gummesson.

Under 2017 har man även byggt ut kameraövervakningen. På vissa platser i landet har man också testat pyramidmattor som läggs ut längs spåren för att hindra människor från att gena. I TTT:s resultatrapport för 2018 beskrivs pyramidmattorna som avskräckande för fotgängare då de är täckta av 15–20 cm höga gummipyramider.

– Jag har hört att det är lyckosamt, och man har väldigt goda erfarenheter från andra länder där man har sett att pyramidmattorna har god effekt. De är ju väldigt svåra att gå på, konstaterar Gummesson.

Kampanjer inte rätt väg

För att motverka spårspring hade Trafikverket även en informationskampanj kallad Sluta genast gena där ordet pucko användes för att beskriva den som genar över spåren. Kampanjen är idag nedlagd.

– Av vad jag vet så gjorde man ingen direkt utvärdering av kampanjen, och den väckte ju en viss reaktion också.

Att Trafikverket skulle starta en ny liknande kampanj ställer sig Gummesson frågande till.

– Vi har erfarenheter av kampanjer på vägsidan och trafiksäkerhet, och där har vi väldigt svårt att se samband. Det viktigaste är att göra förändringar i transportsystemet.