Annerstaskolan jobbar för fler behöriga lärare

Andelen behöriga lärare varierar mellan skolorna i Huddinge kommun. I Flemingsberg hittas både den Huddingeskola som har högst lärarbehörighet – och lägst.

Av 35 skolor i Huddinge kommun är Södertörns friskola den som läsåret 2017/18 har högst andel behöriga lärare. Med en andel på 89 procent är det en ökning med 10 procentenheter från läsåret innan, enligt siffror från Lärarförbundet.

– Skolan startade upp som ett personalkollektiv. Som fast anställd är man med i föreningen och delaktig i allt som rör skolan. Behörighet är ett krav för att få fast anställning, berättar Lena Marklund, biträdande rektor vid Södertörns friskola.

Lena Marklund berättar att skolan har en låg personalomsättning och att man har stöttat lärare som inte hade behörighet att fortbilda sig och ta ut legitimation. Hon tror också att skolans goda rykte gör det lättare att rekrytera legitimerade lärare.

På andra änden av skalan hittas Annerstaskolan, som är den skola i Huddinge med lägst andel behöriga lärare, 47 procent, vilket är lägre än läsåret innan.

Andelen elever i årskurs nio som uppnått kunskapskraven i alla ämnen på respektive skola är snarlik andelen behöriga lärare. Enligt siffror från Lärarförbundet rör det sig om 88 procent av niondeklassarna på Södertörns friskola, respektive 49 procent på Annerstaskolan läsåret 2017/18.

Omställningsarbete pågår

Annerstaskolan har tidigare haft flera inhyrda och tillfälliga rektorer, men har idag en ny, fast rektor.

Jelena Drenjanin, grundskolenämndens ordförande, berättar att man under de senaste tre åren har genomlyst organisationen på Annerstaskolan.

– Tidigare rektorer har inte följt de riktlinjer som gäller utan har anställt icke-legitimerade lärare på tillsvidaretjänster. Men omställningsarbetet pågår.

Jelena Drenjanin förklarar att anställda utan legitimation har fått en tidsram att ta sin examen, och kommer annars att omplaceras till en tjänst som passar deras utbildning.

Negativ mediebild försvårar

Att rekrytera till Annerstaskolan har varit svårt. Enligt Drenjanin beror det på de tillfälliga rektorerna och att skolan har fått en negativ mediebild.

– Annerstaskolan är en fantastisk skola med duktig och erfaren personal, och en ny kompetent och handlingskraftig skolledning. Skolan har även en skolrestaurang med Sveriges bästa mat. Om medierna skulle skriva om det istället skulle det säkert locka nya duktiga pedagoger.

Marika Makrigianni, biträdande rektor på Annerstaskolan, kan dock bekräfta att det nu ändå har blivit förbättringar på skolan.

– Vi har ökat vår behörighet på Annerstaskolan, säger hon.

Läs också: