Här får barn växa genom musik och drama

Att skolan ska vara rolig är viktigt för barnens engagemang och utveckling. På Södertörns friskola erbjuder de profilen musik och drama. Teori i kombination med estetisk musik och drama. Det är melodin på södertörns friskola.

Under tisdagen besökte jag Södertörns friskola i Flemingsberg för att lära mig mer om profilen musik och drama som erbjuds för elever i årskurs 6-9 på högstadiet. Södertörns friskolas musikprofil är ett färdig koncept inspirerat av Adolf Fredriks musikklasser. De erbjuder professionella lärare som är utbildade i ämnet. 

Enligt Gun Lindqvist, rektor på friskolan, är det viktigt att eleverna får en bredd i undervisningen genom att använda alla sina sinnen både teoretiskt och praktiskt.

 

Personlig utveckling hos barn

– Naturkunskap är faktiskt den mest populära profilen. Jag tror föräldrarna styr sina barn till dem ämnena. 

Säger Gun när jag frågar om vilken linje som är mest populär i skolan. Däremot ser hon  att musik och drama påverkar barnen i sin utveckling mycket positivt. 

 

Rektorn berättar att många som söker sig in till musikklassen gör det via ett intagningsprov. Eleverna är mycket talangfulla inom musik, drama och även dans när dom börjar hos oss, säger hon. Många av eleverna sysslar även med det som ett intresse utanför skolan och utvecklas och blir otroligt duktiga under de fyra åren på skolan. 

Rektorn berättar att årskurs 9 varje år sätter upp en stor musikal. Här går man igenom en process tillsammans och stöter ofta på problem på vägen som leder till mindre eller stora konflikter. I den stora processen växer eleverna otroligt mycket som människor. Att stå på   scen och blotta sig inför en publik är något som bidrar till en större personlig utveckling än om man hade gått i en klass utan estetisk inriktning. 

 

Avslutningsvis poängterar Gun Lindqvist att musikeleverna inte är begränsade efter sina år på skolan. Det är många som väljer att söka sig till estetiska utbildningar i gymnasiet.