Person som håller i en informationsbroschyr om HBTQ och kristen tro.

Flemingsbergs församling genomgår HBTQ-programmet Regnbågsnyckeln. Foto: Linn Koch-Emmery

Kyrka vill HBTQ-märkas

Flemingsbergs kyrka kan bli den första församlingen i Stockholms stift att bli HBTQ-märkt. I dagsläget har tre svenska församlingar tilldelats märkningen Regnbågsnyckeln som syftar till att öka öppenheten och mångfalden inom kyrkan.

Svenska kyrkan vill bli mer inkluderande och har som målsättning att HBTQ-märka alla sina arbetsplatser. Som första församling i Stockholm genomgår nu Flemingsberg programmet Regnbågsnyckeln. Det var församlingsrådet i Flemingsbergs kyrka som tog initiativet när man hörde talas om den nya modellen.

- Vi har alltid arbetat utifrån en värdegrund baserad på mänskliga rättigheter och värdighet och det här var ett sätt att förnya oss och stärka budskapet ytterligare, säger Helena Hedlund, församlingsherde på Flemingsbergs församling.

Under utbildningen får deltagarna bland annat lära sig om normer och begrepp samt hur det är att vara HBTQ (homosexuell, bisexuell, trans- och queer) i dagens samhälle. I ett av de avslutande momenten i utbildningen ska församlingar sätta upp egna arbetsmål och visioner inom området. Flemingsbergs församling är fortfarande i början av processen men man hoppas vara klar i slutet av året.

- När 2020 börjar hoppas vi ha en ny vision på plats att sträva mot, säger Helena Hedlund.

Helena Hedlund, församlingsherde på Flemingsbergs församling. Foto: Linn Koch-Emmery

Modellen är uppbygd i sex steg och syftet är att öka tryggheten för HBTQ-personer inom Svenska kyrkan. Utbildningen är framtagen i ett samarbete mellan EKHO (Ekumeniska grupperna för kristna HBTQ-personer), Växjö stift och studieförbundet Sensus och har erbjudits församlingar och stift sedan 2018.