Inte (bara) SL:s fel att pendeln är sen

Pendeltågen förbi Flemingsbergs station har totalt stått stilla 335,5 timmar på knappt ett och ett halvt år till följd av förseningar. Irriterade resenärer skyller ofta felen på SL och MTR, men vems fel är det egentligen när trafiken står stilla? Nytt i Flempan har granskat pendeltågens punktlighet.

– Det känns som att man betalar i förväg för något man inte får. Punktligheten är verkligen dålig och som resenär får man dåligt med information, säger Mats Svensson som bor i Flemingsberg. 

 

Tekniska fel som exempelvis signalfel, elfel och växelfel är den största anledningen till pendeltågsförseningar. Vid första anblick kan det som resenär vara lätt att lägga ansvaret hos SL. Men faktum är att ansvaret vid den här typen av fel egentligen ligger hos Trafikverket. De har ansvar för spåren, pendeltågsstationerna, planeringen av trafiken, elen och signaler. Kort och gott det mesta som gör att tågen kan rulla. SL, tillsammans med MTR, ansvarar för personal, underhåll av vagnar och lokaler och informationen till resenärerna. 

 

– Vi delar ansvaret med tågbolagen. Underhåll av fordon sköts i det här fallet av SL medan vi ansvarar för infrastrukturen, säger Joanna Ljunggren, presskommunikatör på Trafikverket. 

 

SL släpper varje år en rapport med namnet “upplevd kvalitet i SL-trafiken". År 2017 var 73 procent av pendeltågsresenärerna nöjda med trafiken. Förra året var andelen nere på 63 procent enligt samma undersökning. Det motsvarar knappt två tredjedelar av resenärerna. I undersökningen ingår bland annat punktlighet, turtäthet och trängsel. 

Joanna Ljunggren säger att det är trångt på spåren, eftersom flera tågoperatörer samsas om platsen. Detta kan leda till följdförseningar på grund av stillastående tåg, vilket i sin tur gör att punktligheten kan komma i kläm. Dessutom blir förseningarna värre på vintern på grund av “rådande väderlek”. 

 

– På sommaren har vi solkurvor och på vintern kan växlarna frysa fast. Vi har fått höjda medel från regeringen till att rusta upp järnvägen och byta ut växelsystemet. Vi behöver bygga ut och bygga nytt, men det är inget man löser i en handvändning. Jag förstår frustrationen. Det blir kännbart när det inte fungerar, säger Joanna Ljunggren.