Malin Danielsson framför planerade Stockholm South Business District där OS-byn är planerad.

Malin Danielsson (L) är positiv till en OS-by i Flemingsberg. Foto: Jonna Thomasson/Mikael Jansson. Montage: Mikael Jansson

Flemingsberg kan bli OS-by

Av Mikael Jansson
Ett OS i Sverige kommer allt närmare. Regeringen stöttar ansökan och Flemingsberg pekas ut som tänkbar plats för en eventuell OS-by. – Så länge det inte påverkar våra andra projekt ser vi positivt på det, säger Malin Danielsson, kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Förra veckan sa regeringen ja till att stötta ett eventuellt vinter-OS i Stockholm och Åre 2026 och den officiella ansökan har skickats in till Internationella Olympiska Kommittén (IOK). Flemingsberg pekas ut som en möjlig plats för en OS-by. Fastighetsbolaget Fabege är en av de stora fastighetsägarna i etableringen av Stockholm South Business District genom sitt köp av en mängd fastigheter i Flemingsberg. Där planeras för en mötesplats med utrymme för bland annat 50 000 boende. Något som skulle kunna gynna en eventuell OS-by.

 


I samband med ett OS behövs cirka 800–1000 lägenheter. Tidigare har både Årsta och Bredäng varit aktuella, men de har kommit för långt i sina bostadsprojekt och kommer inte ha tillräckligt många lediga lägenheter 2026. Därmed är Flemingsberg högaktuellt tillsammans med Barkarbystaden som båda är i startgroparna för bostadsbyggen. Christian Hermelin, VD på Fabege, är positiv till OS.

– Mycket ska planläggas och det kommer krävas investeringar i infrastruktur. Flera positiva bitar finns i samband med ett OS-arrangemang, som turismen och hotellen, säger Christian Hermelin till Fastighetsvärlden.

 

Christian Hermelin, VD på Fabege. Foto: Jeanette Hägglund


För att en OS-by i Flemingsberg ska bli verklighet behöver även Huddinge kommun vara delaktig. På kommunen har ämnet diskuterats kort och Malin Danielsson, (L), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor är även hon positiv.

– Så länge det inte påverkar våra andra projekt är vi intresserade. OS är ett bra evenemang med mycket turister och så länge inte skattebetalarna belastas är det intressant. Vill våra exploatörer bidra och det inte påverkar i övrigt har vi ingenting emot det, säger Malin Danielsson.

Malin betonar vikten av att de planerade infrastrukturprojekten inte får bli försenade på grund av ett eventuellt OS. Hon lyfter bland annat den efterlängtade Tvärförbindelse Södertörn men även Spårväg Syd som de hoppas kan tidigareläggas. Det är två viktiga infrastrukturprojekt som skulle kunna öka chanserna för att OS-byn skulle förläggas i Flemingsberg, även om de inte skulle bli klara innan 2026.

– Det vi kan bidra med är att ta fram detaljplanerna för bostäder och diskutera vilka projekt man kan främja. Rent teoretiskt hinner vi bygga men det är en fråga om prioriteringar. Andra projekt behöver i så fall prioriteras ned.

I slutet av juni kommer IOK lämna besked om Sverige och Stockholm blir olympisk arrangör, och därefter lär kampen om OS-byn ta fart på riktigt.