Myndigheten för säkerhet och beredskaps informationsbroschyr. Foto: pressbild.

Om krisen kommer

Av Julia Rigaud
Den 6 och 8 maj håller Försvarsförbundet två föreläsningar på Huddinges kommunhus under krisberedskapsveckan.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har på uppdrag av regeringen startat en kampanj tillsammans med flera kommuner i Sverige. Under 6–12 maj äger en krisberedskapsvecka rum i hela Sverige.

Syftet med veckan är att man som individ ska bli medveten om hur en samhällskris kan påverka dagliga resurser som vatten och mat. Föreläsningarna handlar om samhällets beredskap i stort och hur man ska agera som individ om krisen eller kriget kommer till Sverige.

– Det är viktigt att man förstår vilka konsekvenserna blir för samhället och den enskilde individen. Vi vill att människor ska vara förbereda om en kris inträffar. Därför erbjuder vi kunskap om vad man kan göra i förebyggande syfte och hur man ska agera om det blir en kris, säger Christina Andersson, ansvarig krisberedskap MSB.

Det är tredje året i rad som Försvarsutbildarna kommer till Huddinge kommun och föreläser ”om krisen och kriget kommer till Sverige”. Lennart Karlsson från Försvarsutbildarna tycker det är viktigt att man tar del av den information de erbjuder. Många av de vardagliga varor som svenskar använder importeras från andra länder. Mat och bensin är något som snabbt kan ta slut vid en krissituation. Idag är samhället mer sårbart i och med att man är beroende av mobiltelefoner och datorer.

 

– Om elen försvinner kan man inte längre googla för att ta reda på vad som händer i världen. Då är det viktigt att veta hur man får tag på information. P4 har exempelvis hemliga sändningsstationer som de kan rapportera ifrån.

Föreläsningarna äger rum den sjätte och åttonde maj kl 18.00-21.00 i Huddinges kommunalhus, sessionsalen, på Kommunalvägen 28.