Bild på byggnad i solsken, föreställande Fleminghallen.

Fleminghallen, där biblioteket ännu inte har öppnats. (Foto: Kajsa Ekström)

Nya biblioteket försenas till nästa år

Flemingsbergs nya bibliotek skulle ha invigts i Fleminghallen i september. Men lokalen står fortfarande tom – och det är något som har engagerat ett flertal missnöjda Flemingsbergsbor.

Orsaken till förseningen är att nödvändiga ombyggnationer ännu inte är klara. För att kunna öppna biblioteket för allmänheten krävs det fler elarbeten och lokalanpassningar.

– Detta för att göra biblioteksverksamheten så bra som möjligt, säger Eva Nilsson, enhetschef för huvudbiblioteket i Huddinge och Flemingsbergs bibliotek.

 

Att verksamheten inte kunnat flytta in i de nya lokalerna beror också på att det krävs ett nytt avtal för dessa ombyggnationer, ett avtal som ännu inte är påskrivet.  

 

Hoppas på invigning i januari

Eva Nilsson förstår att människor kan ha känt sig missnöjda över fördröjningen och hon hade velat att biblioteket redan hade varit öppet. Hon hoppas på att det ska kunna öppna i januari. Men hon vågar inte ge något besked om det faktiskt kommer att bli så.

– Vi är just nu i en låst situation och väntar på att avtalet ska skrivas på. Kundanpassningar måste göras, huset måste vara säkert och tryggt och all teknik måste vara på plats, säger Eva Nilsson.

 

Flemingsbergsbon Sanna Qvist brukar låna böcker på Flemingsbergs biblioteket. Och hon tycker att det är bra att det flyttar till Fleminghallen, trots att hon tycker att det gamla biblioteket var mysigt.

– Det är bra att fler verksamheter samlas på samma plats, säger hon. 

Däremot tycker hon att det är dåligt att biblioteket inte öppnat ännu, men förstår samtidigt att stora ombyggnationer kan dra över på tiden.

– Jag förstår att det kan ta tid, men jag stör mig lite på att orsaken inte kommunicerats.

 

Dawud Ahmadzai, boende i Visättra, brukar själv inte låna böcker på biblioteket i Flemingsberg. Men för barnens skull tycker han att det är tråkigt att biblioteket fortfarande är stängt.

– Det ska finnas tillgängligt för barnen. Det är tråkigt att biblioteket inte har öppnat ännu.

 

Eva Nilsson berättar dock att biblioteket inte är helt stängt eftersom verksamheten har försökt att vara tillgänglig på andra sätt. Några punktinsatser är att det går att lämna tillbaka böcker i Fleminghallens entré på måndagseftermiddagar och bibliotekarier besöker skolorna i området för att tillhandahålla dem böcker.  

– Vi gör så mycket vi kan utifrån de resurser vi har. Vi gör det bästa av situationen, säger Eva Nilsson.

 

En inkluderande mötesplats

Anledningen till att biblioteket, tillsammans med andra verksamheter i Flemingsberg, flyttar till Fleminghallen är för att skapa en tryggare och mer levande mötesplats där alla ska känna sig inkluderade. Fleminghallen ska fungera som en mittpunkt i området där bibliotek-, fritids- och ungdomsverksamheter ska kunna samarbeta under samma tak.

– Vi kommer att få mycket större ytor och en väldigt trevlig barnavdelning. Vi längtar till öppning, säger Eva Nilsson.

 

Dock har beslutet om bibliotekets flytt mötts av både ris och ros från invånarna i Flemingsberg. Eva Nilsson berättar att de både fått in klagomål och lovord. Några boende i Grantorp tycker det är tråkigt att biblioteket flyttar därifrån medan andra tycker att det är roligt att biblioteket flyttar till det nya centrumet.

– Men det är klart att vi förstår om man blir besviken.