20 000 resenärer reser dagligen från Flemingsberg pendelstation (Fotograf: August Askbom).

Pendla från Flemingsberg–  “hur enkelt som helst”

Hur är det att bo och pendla från Flemingsberg? Nytt i Flempan har träffat forskaren Tobias Hübinette för att höra hur pendeln från Flemingsberg möjliggör ett liv på resande fot.

Idag bor 13 000 människor i Flemingsberg och pendelstationen används av 20 000 resenärer per dygn. En av resenärerna är Tobias Hübinette. Han flyttade till Flemingsberg för 13 år sedan i samband med att han började arbeta på Mångkulturellt centrum i Fittja men också på Södertörn högskola, SH. Flytten till Flemingsberg innebar att Tobias fick fem minuter till SH och en kort busstur till Fittja. På den tiden sökte även Tobias jobb i södra Sverige. Han ansåg då att Flemingsberg var en lämplig plats att bo på då området har ett bra geografiskt läge och stora pendlingsmöjligheter. 

Sedan tre år tillbaka pendlar Tobias till Karlstad där han arbetar på universitet. Är det ett aktivt val av honom att bo kvar? 

– Det är av praktiska skäl. Nu jobbar jag i Karlstad och idag ska jag till Umeå via Arlanda och det är hur enkelt som helst, säger Tobias.  

Tobias beskriver det som “hur enkelts som helst” att pendla från Flemingsberg. Och Stockholms region har tillsammans med trafikförvaltningen planer på att göra pendlingen ännu enklare. De undersöker om en utbyggnation av spårvägen är möjlig. Spårvägen ska gå mellan Flemingsberg och Älvsjö och tanken är att den ska knyta ihop expansiva områden. Tobias tror att projektet kommer att vara positivt för Flemingsberg. 

– Det kommer bli fler arbetsplatser och det kommer att se ut som en mindre stad, Säger Tobias Hübinette. 

Han kopplar projektet till den otryggheten som många vittnar om i Flemingsberg och menar att projektet i längden kan bidra till en mer blandad demografi. Förhoppningsvis kommer det att innebära en ökad stabilitet och ett bättre rykte för området. 

En stad som Tobias tycker liknar Flemingsberg på flera sätt är Motala, staden han växte upp i under 70- och 80-talet.  Även om det finns liknande drag mellan orterna så är det fortfarande fler som skiljer dem åt. Under uppväxten invånarna i Motala var homogen grupp och han minns att han kunde uppleva en känsla av isolation. Att resa och pendla i Östergötland är inte lika lätt som i Stockholm och speciellt inte på den tiden. 

Invånarna i Flemingsberg kan man inte beskriva som en homogen grupp. Statistik från 2018 visar att 40 procent av invånarna i Huddinge har utländsk bakgrund. Tobias upplever att många i Flemingsberg tycker om att bo i ett område med människor från olika kulturer och att pendelmöjligheterna ger människor en chans att mötas.