Ett nytt gymnasium bland högskolorna

Den 19 augusti öppnade dörrarna på Flemingsbergs nya gymnasieskola, Widerströmska gymnasium. Gymnasiet ligger mitt bland högskolorna i campus Flemingsberg och det är något som gymnasiets rektor Mona Lifwergren ser som unikt.

I november förra året kunde Nytt i Flempan rapportera om att Socialdemokraterna och Moderaterna hade kommit överens om att en ny gymnasieskola skulle öppna i Flemingsberg. Christina Eklund (M), gymnasienämndens ordförande, sa då: 

– För oss var det självklart att den skulle ligga i Flemingsberg på grund av de högskolor som ligger där. 

En bra start i moderna lokaler 

Nytt i Flempan har nu ett år senare besökt gymnasiet för att se hur uppstarten har gått. Rektor Mona Lifwergren säger att det har varit vissa mindre problem med lampor som inte blivit installerade och beställningar av material som blivit fel. Men trycker på att undervisningen har gått bra.  Eleven Mehti  som läser första terminen på naturvetenskapsprogrammet håller med. 

– De moderna lokalerna tillsammans med kompetenta lärare ökar produktiviteten, säger han. 

Inför terminsstarten oroade sig Mona Lifwergren över den rådande lärarbristen i landet. Hon kunde inte veta i förväg om lärare skulle vara intresserade av att komma och jobba på ett nystartat gymnasium. Hon behövde inte vara orolig länge. Till de 12 lärartjänster som utannonserats sökte hela 280 lärare. Hon tror att på gymnasiets läge och de nya lokalerna gjorde tjänsterna lockande. 

“Life science”, en tvärvetenskaplig inriktning 

Idag går 163 elever på gymnasiet och de är fördelade på de fyra programmen natur, teknik, vård- och omsorg och ekonomi. Det som knyter samman gymnasiets program är begreppet “Life science”.

Rektor Mona Lifwergren hoppas på många samarbeten med områdets högskolor (Foto: August Askbom).

– Det är en tvärvetenskaplig inriktning mot hälsa. Att man genom teknik, hälsa och medicin skapar ett bättre liv, säger Mona Lifwergren. 

Den inriktningen är något som knyter an till de andra verksamheterna på campusområdet. På campus ligger Röda korsets högskola, Södertörns högskola, Karolinska institutet och delar av Kungliga Tekniska Högskolan. Det är något som gymnasiet tänker ta vara på. Mona säger att de flesta gymnasieskolor har samarbeten med andra verksamheter och att Widerströmska gymnasiet ligger på en unik plats där närheten till akademisk verksamhet kan komma att ha motiverande effekt på eleverna.