Billden föreställer UngZons gammla lokal, en bild på deras logo

UngZons gammla lokal som står tom (Foto: Kiattisak Wongphayak)

Unga missnöjda med stängd ungdomsgård

Ungdomsgården UngZon har inte öppnat på grund av att lokalen byggs om och att byggmaterial försentats. Ungdomarna är missnöjda med att gården ännu inte har öppnat.

Under höstlovet har hallen haft olika aktiviteter för unga och äldre i Flemingsberg och Huddinge. Enligt kommunen ska ungdomsgården UngZon flytta till den nya lokalen i Fleminghallen under hösten 2019. Dock står det inte ett exakt datum vilket har lett till att många unga känner sig osäkra. UngZon kommer hållas stängd tills ombyggnaden blivit färdigt och har ingen fast lokal just nu enligt kommunen. 

Nu bekräftar ordförande för kultur- och fritidsnämnden i Huddinge kommun, Bo Källström, att ungdomsgården är försenad.

Bo Källström (foto: Håkan Hildingsson)

– Vi hade velat öppna Fleminghallen efter höstlovet, men trots förseningarna hoppas vi på att öppna innan jullovet, säger Bo Källström.

Det finns flera anledningar till förseningen.

– Fleminghallen är försenad då lokalen måste bli säkrare, som att brandskydda, säger Anna-Maria Bergman, verksamhetschef för ungdom under nämnden.

Kommunen hyr lokalen av NIAM, företaget är en av Nordens största privata fastighetsägare. Ett annat skäl till förseningen är att de är oeniga om detaljer i ombyggnationen.

Källström och Bergman kan dock inte för tillfället ge ett exakt datum för öppningen och hallen förblir tom. Bergman påpekar även att flytten inte är en nedskärning, utan en satsning då kommunen satsar mer pengar på Fleminghallen. Att kommunen lägger mer pengar på hallen nu än om fritidsgården, biblioteket och idrottshallen varit utspridda. Några exakta siffror om budgeten till hallen ville de inte säga men båda enas om att den nya lokalen ska vara en mötesplats för alla i området,

– Från 0 till 100 år, en verksamhet för alla, säger Bergman

Ungdomarna missnöjda

En grupp tolvåriga elever på Annerstatskolan tycker att det är negativt att fritidsgården UngZon som låg i Flemingsberg centrum ska flytta till Fleminghallen. Eleverna tycker att det blir längre att gå samt att det är dåligt att det är åldersgräns 13–16 år på fritidsgården. De var även osäkra på när hallen ska öppna och de tycker att det är dåligt att hallen är försenad.

Jorge och Ricardo är både 18 år och går på NTI Gymnasiet på Södertörn. De håller med varandra att det är bra att fritidsgården finns för unga. De gillar även att fritidsgården ligger närmare Flemingsberg station.  

Även Förebyggarteamet tycker att det är viktigt med att fritidsgårdarna finns. Det är en organisation under Huddinge kommun och arbetar med att stötta ungdomar mellan 10 och 20 år. Organisationen söker sig dit barnen och ungdomarna finns, till exempel på fritidsgårdar, skolan och nätet. Men samverkar i första hand med grundskolor och fritidsgårdar.

– Det är viktigt på alla sätt och viss, att det ska finnas en mötesplats som är tryggt för barnen, säger Bohlund som jobbar inom organisationen.

Tills ungdomsgården öppnar har kommunen anordnat aktiviteter i Annerstatskolan, där ungdomar kan komma och delta gratis.