Bild på Flemingsbergs centrum där trygghetsdialogen/vandringen kommer att äga rum.

Trygghetsdialogen äger rum i Flemingsbergs centrum den 12 november (Foto: Kajsa Ekström).

Prata om trygghet i Flemingsbergs centrum

På tisdag den 12 november kommer en trygghetsdialog att äga rum i Flemingsbergs centrum. Initiativet kommer från Huddinge kommun och syftet är att skapa möjlighet för de som bor och arbetar i området att berätta om sina upplevelser av tryggheten.
  • Var: Flemingsbergs centrum
  • När: 12 november klockan 16.00-18.00
  • Arrangör: Huddinge kommun

Huddinge kommun är angelägna om att ta reda på vad människorna i de olika kommundelarna anser om tryggheten. Därför besöker de olika delar av Huddinge för att låta invånarna berätta om sina erfarenheter och upplevelser. Tillsammans med Polisen, Södertörns brandförsvar, Huge Bostäder och MTR kommer de till Flemingsbergs centrum på tisdag eftermiddag.

I samband med trygghetsdialogen, där besökarna får fylla i en enkät om den upplevda tryggheten, kommer de även att få följa med på en trygghetsvandring. Under vandringen kommer arrangörerna tillsammans med besökarna att titta på områdets offentliga miljö. Det handlar bland annat om områdets vegetation, tillgänglighet och belysning.

”Vill fånga en bred målgrupp”

Catarina Klockerud, säkerhetssamordnare i Huddinge kommun och ansvarig för trygghetsdialogen, berättar att de lokala trygghetsdialogerna är viktiga nedslag i kommunens olika områden, eftersom Huddinge kommun är en stor kommun. Åtgärderna kan därmed se olika ut i olika områden. Anledningen till att träffen anordnas på eftermiddagen är för att fånga upp personer som är på väg hem från arbetet och som vanligtvis inte brukar svara på enkäter från kommunen.

– Vi vill fånga upp en bredare målgrupp, säger Catarina Klockerud.

Kommunen ofta har sin syn på verkligheten, och det är bra att invånare och besökare av Flemingsberg kompletterar denna bild, menar Catarina Klockerud. Det är viktigt att bland annat kommunen och polisen får veta vad de kan göra för att öka tryggheten.

– Vi vill ge signal till kommuninvånarna att vi bryr oss om tryggheten, säger hon.

Ett bra sätt att synas

Åsa Molin, boendeutvecklare på Huge, menar också att trygghetsdialogerna är viktiga. Det är ett bra forum för dem att komma ut och träffa sina hyresgäster, men även som ett sätt för dem att synas i området.

– Det är ett bra och nytt sätt för oss att möta och komma nära våra hyresgäster, säger hon.

Att Huddinge kommun bjudit in flera olika aktörer till träffen tycker Åsa Molin är positivt- och trygghetsvandringen ger tillfälle för besökarna, tillsammans med bland annat Huge, att se över vem som ansvarar över vad i området.