Bild på Nobelus 1 i Flemingsberg

Drygt 500 nya studentlägenheter planeras av ByggVesta (Foto: Kiattisak Wongphayak)

Studenternas tankar kring nya studentlägenheter

Nu får Flemingsberg över 570 nya studentbostäder, som en del av satsningen på nya Flemingsbergsdalen. Vad tycker studenterna om det?
Huge
Antal planerade lägenheter: Cirka 81
Adress: Hälsovägen, Flemingsberg
Planerad inflyttning: 2022
ByggVesta
Adress: Alfred Nobels allé
Antal planerade lägenheter: Cirka 500
Planderad inflyttning: 2024

Det sker en kraftfull satsning på fler studentbostäder i campusområdet. Fram till 2022 kommer drygt 570 nya lägenheter stå färdiga i Flemingsberg.

På Hälsovägen, bakom Flemingsberg centrum har Huge påbörjat bygget av ett nytt lägenhetshus, Studenten1. Huge kommer bygga sammanlagt 209 nya lägenheter varav 81 studentlägenheter. De ska även bygga en förskola i samma område vid Hälsovägen och den planerade byggtiden är från 2019 till 2022.

– Syftet med byggnationen är att knyta ihop centrumet och pendeln, det är även en bra plats i Flemingsberg och en bra stadsmiljö, säger Peter Mikkelsen, projektledare på Huge.

Under nästa vecka kommer Huge att börja jämna ut marken för att kunna fortsätta bygget.

– Vi kommer spränga mycket nästa vecka och hoppas att det inte ska störa någon, säger Peter Mikkelsen.

ByggVesta planerar att bygga ytterligare drygt 500 nya studentlägenheter vid Alfred Nobels allé, men först måste detaljplanen godkännas innan bygget kan börja.  

– Det finns ett behov av student- och forskarlägenheter i Flemingsberg och det är även en bra plats för att utveckla lägenheter på, säger Marcus Svensson, VD ByggVesta Development.

Studenternas tankar

Angelica Batbaatar studerar turismprogramet på Södertörns högskola. Hon säger att det är bra med fler studentboenden då fler vill plugga i Stockholm och Flemingsberg. Av de två husen, Nobelus II och Studenten1 skulle hon helst bo i Nobelus II då hon gillar området.

– Jag skulle kunna tänka mig att bo i en studentlägenhet men jag tycker det är dyrt, det kan vara för att jag bor hemma, säger Angelica Batbaatar.

Studenterna Amanda Wyser, Helena Wallin och Richard Nordling (Foto: Kiattisak Wongphayk).

Amanda Wyser, Helena Wallin och Richard Nordling studerar Personalvetarprogrammet med inriktning psykologi på Södertörns högskola.

– Det finns ett stort behov av nya studentbostäder, det är ont om bostäder nu, säger Amanda Wyser.

Richard Nordling håller med, men tycker att det borde finnas fler hyresrätter allmänt. Alla tre säger att om det inte fanns andra alternativ så skulle de kunna tänka sig bo i en studentlägenhet, men de trivs med att bo hemma.

– Om jag fick välja mellan de två husen skulle jag välja Nobelus II, det känns tryggare och mysigare i det området. Jag tycker att Flemingsberg centrum känns stökig, säger Amanda Wyser.