Bild på enMörkt fotbollsplan i Annerstaskolan (Foto: Kiattisak Wongphayak)

Fotbollsplanen vid Annerstaskolan (Foto: Kiattisak Wongphayak)

Dålig belysning skapar otrygghet

Flera delar av Flemingsberg har dålig belysning på kvällarna, boenden i området känner sig otrygga och föräldrar är oroliga för sina barn. Grantorps viktigaste promenadstråk ’’Gula gången’’ är ett område med sämre belysning.

Flemingsberg tillhör de områden i Huddinge där boende känner sig minst trygga. I den senaste befolkningsundersökningen svarar 28 procent av de boende i Flemingsberg att de känner sig otrygga om de går ut i sitt bostadsområde på kvällen. Flera Flemingsbergbor berättar att det känns otryggt att vara ute på natten på grund av den svaga belysningen. Gabi Morales berättar att det är svårt för hundägare att rasta sina hundar när det är mörkt ute.

– För oss som har hund och måste ut med våra hundar är det lite läskigt när det är så mörkt. Man ser inte vad de luktar på, om de äter något konstigt. Men framförallt ser man inte människorna som går bredvid eller framför, säger hon.

Gabi Morales är inte den enda i områden som känner sig otrygg på grund av belysningen. Mohamed Eltantawi säger att den dåliga belysningen i området skapar osäkerhet.

– Det känns inte säkert att gå på natten med så svag belysning, särskilt för barn. Mörkret gör det ännu mer deprimerande på vintern. Kommunen bör installera fler lampor för att göra det säkrare, säger han.

Flera föräldrar är oroliga för sina barn på kvällarna, en av dem är Ragnar Kåhre. Att belysningen är svag i delar av Flemingsberg gör Ragnar Kåhre orolig för sin dotter.

– Jag har en 15-årig dotter som tycker det är väldigt obehagligt. Så pass att hon ringer oss föräldrar när hon stiger av bussen vid Huddinge Sjukhus och håller samtalet uppkopplat tills hon stiger in genom ytterdörren.

Bilden är på Gula gången vid klockan 20:00 (Foto: Kiattisak Wongphayak)

Åren 2020 ska Gula gången rustas upp genom bland annat förbättrad belysning, fler sittplatser och plantering, enligt kommunens hemsida. Julia Pütsep, Landskapsarkitekt, trafik- och landskapssektionen på Huddinge kommun, skriver i ett mejl till Nytt i Flempan att Gula gången är den del som står näst på tur i upprustningen i Flemingsberg.

”Kommunen arbetar systematiskt med investeringar i den offentliga miljön och detta inkluderar även belysning. Vi ser över i respektive projekt vilken förändring och förbättring som behövs i dessa. För Gula gången innebär det bättre allmänbelysning längs gångstråket och torget.”

Huddinge kommun har tidigare i år fått klagomål på belysningen, då de valde att släcka gatlamporna tidigare och tända dem senare på dagen för att spara pengar. Genom att minska lystiden med 80 minuter per dygn sparade kommunen en miljon kronor per år, enligt HuddingeDirekt. Men de fick också många klagomål. Efter kritiken valde kommunen att återgå till de tidigare tiderna.