Bild föreställer liten lekplats. Gestaltande bild för att visa att utomhusytorna på de mest centrala förskolorna i Flemingsberg kommer att minska i samband med Flemingsbergsdalens framväxt.

Utomhusytorna på de mest centrala förskolorna i Flemingsberg kommer att minska i samband med Flemingsbergsdalens framväxt (Foto: Kajsa Ekström)

Flemingsbergsdalen – ”ett superlyft”

Huddinge kommun ska bygga ett helt nytt område i Flemingsberg – Flemingsbergsdalen. Den nya stadsdelen ska bland annat generera 35 000 nya jobb, bostäder och handelsmöjligheter. Bygget kommer dock att begränsa utomhusytorna för barnen i de planerade förskolorna och skolorna, något som går emot Boverkets rekommendationer.

Flemingsbergsdalen är ett av utvecklingsområdena i Huddinge kommuns utvecklingsprogram Flemingsberg 2050 – där kunskap och kreativitet möts i södra Stockholm”. Kommunen har alltså en stor utvecklingsplan för hela Flemingsberg, men för tillfället är det Flemingsbergsdalen som är ute på samråd, det område som är kärnan i satsningen och som kommer att kosta 60 miljarder kronor. Malin Danielsson, kommunalråd och ansvarig för samhällsbyggnadsfrågor och fysisk planering i Huddinge kommun (L), berättar om planen för det nya området som ska byggas i närheten av pendeltågsstationen.

– Om två eller tre år hoppas vi att kunna ta det första spadtaget. Jag tror att det här kommer att bli ett superlyft, säger hon.

Malin Danielsson, kommunalråd och ansvarig för samhällsbyggnadsfrågor (L) i Huddinge kommun (Foto: Kajsa Ekström).

Går emot Boverkets rekommendationer

I en artikel i HuddingeDirekt går det att läsa att Huddinge kommun går emot Boverkets rekommendationer genom att begränsa utomhusytorna för barnen på de planerade förskolorna och skolorna. Detta för att kunna bygga den nya stadsdelen så tät som möjligt.

Boverkets rekommendationer säger att utomhusutrymmet för varje förskolebarn inte bör vara mindre än 30 kvadratmeter och Malin Danielsson (L) förstår att det finns en tanke bakom dessa rekommendationer. Men Huddinge kommun har kommit fram till att förskolorna i de mest centrala lägena i Flemingsbergsdalen kommer att begränsas till hälften. Detta för att kunna ge utrymme till fler bostäder.

– I de mest centrala lägena kommer vi att acceptera 15 kvadratmeter per barn på gårdarna, vilket är relativt stort i jämförelse med förskolor inne i stan.

Malin Danielsson påpekar dock att det är viktigt att förskolorna i de centrala lägena, det vill säga de som ligger nära pendeltågsstationen, ska ha tillgång till större parker eller grönområden i närheten.

Ulrika Åkerlind, landskapsarkitekt på Boverket, vill inte kommentera de specifika fallen i Flemingsberg, men förklarar Boverkets syn på regelverket.

Det är bra att kommunen tagit fram egna riktlinjer, för varje situation är unik, menar Ulrika Åkerlind. Men samtidigt menar hon att slitaget på små förskolegårdar riskerar att bli så stort att gården måste asfalteras eller gummibeläggas, vilket är tråkigt för barnen. Det är inte heller alltid så lätt för förskolor att ta sig ut till närliggande områden och det finns en generell trend där utomhusytorna prioriteras ner.

– Det är ju ett riskmoment att ta sig ut med barnen då man måste ha uppsikt över dem och se till att de inte försvinner. De som planerar behöver förstå att det som låter logiskt och lätt inte alltid är så lätt i praktiken.                                                                                             

Förståelse för kommunens beslut

Annette Lassus, rektor på förskolan Vårängen i Flemingsberg, tycker att det är bra att Boverket har sina riktlinjer men förstår samtidigt att det är svårt för kommunen att uppfylla dessa rekommendationer då stora förskolor byggs. Alla barn är inte heller ute samtidigt på gården. Hon tycker dock att det är viktigt att föreskolegårdarna är välplanerade och menar att det måste finnas tillgängliga områden för förskolorna att kunna gå till.

– Det är viktigt med skogsområden och allmänna lekplatser i närheten, säger hon.

Förskolan Vårängen har blivit inbjudna av kommunen för att delta i samtal om barnens pedagogiska utomhusmiljö, berättar Annette Lassus.  

– Ett jättebra initiativ från kommunen.