Blandade åsikter när nya stadsdelen presenteras

Av Gösta Larsen
Under torsdagen var det programsamråd för planprogrammet för Flemingsbergsdalen. Representanter från kommunen, Fabege och Wa fastigheter svarade på invånarnas frågor.

Under torsdagskvällen var det öppet hus på Novum, där invånarna fick ta del av planprogrammet för Flemingsbergsdalen. Planprogrammet för Flemingsbergsdalen ingår i utvecklingsprogrammet Flemingsberg 2050 – där kunskap och kreativitet möts i södra Stockholm. Flemingsbergsdalen är en ny stadsdel som utvecklas i ett samarbete mellan Huddinge kommun samt fastighetsbolagen Fabege och Wa fastigheter. På plats fanns det en modell föreställande den nya stadsdelen. Det fanns också väggar med information om olika delar inom planprogrammet.

 

Fabege är en av initiativtagarna i utformandet av det nya området Flemingsbergsdalen.

 – Tanken som vi har är att den nya stadsdelen ska knyta ihop de olika stadsdelarna runt om i Flemingsberg. Genom att göra det får de en naturlig mötesplats mitt i. Vi tror att vi på så sätt kommer att öka trivseln för alla som bor, arbetar och studerar i Flemingsberg, säger Christian Hermelin, strategisk rådgivare till Fabege

 

Miljöperspektivet har varit en del av planeringen från början. Det handlar bland annat om att de gör plats för grönytor och att de arbetar för att ta reda på dagvattnet.

 –  Dagvatten är en viktig aspekt. Det avleds till växtbäddar, kan renas vid parker och gator och rinner till sist ut i dagvattendammar, säger Jonas Lidbrink, miljöplanerare för Huddinge kommun.

Med utvecklingen av Flemingsbergsdalen väntas det också bli fler återvinningsstationer i Flemingsberg.

 – Det finns en tanke om att det ska finns små återvinningscentraler i bostadsområden. Men det är något som kommer att utredas mer, säger han.

Men alla verkar inte vara helt nöjda med planerna med Flemingsbergsdalen.

 

 

 

– Jag tycker att det ser väldigt blekt ut. Det ser också lite sterilt ut. Jag vet inte hur barn ska trivas här. Jag tycker att det ska vara många fler grönområden, säger Berit Cassel, boende i Flemingsberg.

I stadsdelen planeras 5000 nya bostäder. Det byggs även skolor, förskolor och lokaler för nöje, till exempel butiker, restauranger och hotell. Sonja Chamoun, boende i Huddinge, ser positivt på utvecklingen av Flemingsbergsdalen.

 – Av det lilla som jag sett, tycker jag att det ser jättebra ut. Det kommer att ge människor jobb och bostäder. Det är bara positivt det här projektet, säger hon.

Målet är att Flemingsbergsdalen ska vara färdigt år 2030.