Signe Werngren, områdesstrateg Flemingsberg. Foto: Gösta Larsen

Så ska kommunen möta befolkningsökningen

Flemingsberg växer mest i Huddinge men bostadsmarknaden är osäker

Av Gösta Larsen
Befolkningen i kommunen väntas öka kraftigt de kommande åren. För att möta befolkningstillväxten planerar kommunen för 15 000 nya bostäder i Flemingsberg de kommande 30 åren.

Befolkningsmängden i Stockholms län väntas öka med 14 procent till 2028, enligt framtidsprognos som Region Stockholm har tagit fram. Flemingsberg, är en kommundel i Storstockholm som antas få en hög befolkningstillväxt under samma period. Huddinge kommun beräknar att Flemingsberg kommer att ha 21 290 invånare 2028, jämfört med 15 558 invånare i dag, en ökning med nästan 37 procent.

 

Huddinge kommun säger sig satsa på att möta befolkningstillväxten. I Flemingsberg planeras det för 15 000 nya bostäder fram till 2050. Det ska byggas i Björnkulla, Visättra och den centrala stadskärnan i Flemingsberg. Det ska även byggas en ny stadsdel, Loviseberg.

 

Områdesstrateg för Flemingsberg, Signe Wernberg, är hoppfull inför satsningarna men inser även att det finns många utmaningar på vägen. Hon berättar att de har börjat bygga nya bostäder vid Hälsovägen i Flemingsberg men att de på många projekt bara är i planeringsstadiet.

 

– Det är omöjligt att fastställa när allt ska vara klart, vårt målår är 2050. Mycket hänger på marknaden, säger hon.

 

Huddinge kommun kommer att stå högt upp på listan när det gäller kommuner som satsar på bostadsbyggande i Region Stockholm. Signe Wernberg berättar att det finns en del utmaningar i att hinna möta befolkningstillväxten.

 

– Det finns stora utmaningar i det här stadsbyggnadsprojektet. Det är Sveriges största utvecklingsområde. Det handlar bland annat om att planera för skolor, förskolor och parker, men också om dagvatten, trafik och ledningar.

Ett hinder under arbetet har varit kopplingar med statlig trafik, då man behöver komma överens, säger Signe Wernberg