Målet är att skapa större jämställdhet på Södertörns Tingsrätt. Foto: Mimmi Fouchenette

Jämställdhet i fokus på Södertörns tingsrätt

Sedan 2017 jobbar Södertörns tingsrätt aktivt med jämställdhetsfrågor. Genom promenader, myggor och särskilda väntrum vill man skapa trygghet för våldsutsatta kvinnor i rättssalen.

Juristbranschen har ett erkänt hårt klimat. Under #metoo skrev närmare 6000 jurister på hashtaggen#medvilkenrätt. Rådman Karin Påle Barte som jobbar med jämställdhetsfrågor på Södertörns tingsrätt berättar att Domstolsverket redan var igång med ett pilotprojekt om jämställdhet när metoo-vågen kom. 

– Det har aldrig varit svårt att jobba med jämställdhetsfrågor på Södertörns domstol,  men det är klart att metoo gav en väldig kraft till projektet, säger Karin Påle Barte. 

Hon berättar om en rad aktiviteter som genomfördes 2017 med målet att skapa större jämställdhet på Södertörns tingsrätt. Aktiviteterna inbegrep bland annat föreläsningar, dialogmöten och en jämställdhetspromenad. Promenadens fokus var våldsutsatta kvinnor i nära relation och promenaden syftade till att förstå hur dessa kvinnor kan uppleva ett besök på domstolen. De har även haft möten med en kvinnojour för att få synpunkter på sitt bemötande.

Även genusforskare från Linnéuniversitetet i Växjö har granskat Södertörns tingsrätts domar i familjemål, våldtäkt och våld i nära relation. Resultatet av granskningen har presenterats för personalen under en särskild workshop i augusti 2018. Karin Påle Barte säger att hon gärna skulle vilja ha fler samarbeten av den typen och att hon välkomnar studenter som vill göra jämställdhetsforskning på tingsrätten som examensarbete. 

– Det kan vara svårt att se vad man kan göra bättre när man har ett inifrånperspektiv, säger Karin Påle Barte.


Idag har de tagit vidare arbetet med våldsutsatta kvinnor och gjort iordning ett särskilt väntrum. Väntrummet var tänkt att användas av våldsutsatta kvinnor i nära relation. Men idag är rummet tillgängligt för alla som tycker att det är obehagligt att sitta i samma rum som den man ska vittna mot.


–Väntrummet är ett bra exempel på att jämställdhetsinitiativ ofta hjälper fler grupper än vad man hade tänkt från början, säger Karin Påle Barte.

 

Jämställdhetsarbetet fortlöper på Södertörns tingsrätt. De har köpt in nya myggor till salarna där huvudförhandlingarna tar plats. En mygga är en liten trådlös mikrofon som man fäster på tröjan så att den hamnar nära munnen. Södertörns tingsrätt har alltså tagit till sig av feedbacken de fått från genusforskarna och kvinnojouren de samarbetat med.

 

–En del tycker att det är svårt när de blir ombedda att prata högt eller luta sig fram till mikrofonen, som vanligtvis är placerad på bordet framför dem. Har man istället en mygga på sig kan man viska fram sitt vittnesmål och alla i salen kommer höra vad som sägs, säger Karin Påle Barte.

 

Läs också: