Besökaren Luz Mary Alderete Mena och språkvärden Elisabeth Gustafsson. Foto: Amanda Niklasson

Källan - en meningsfull mötesplats

Verksamheten Källan hjälper människor att integreras och inkluderas i samhället. De verkar för att människor ska få tillgång till välfärd och skapa självmakt.
Språkcafét äger rum mellan 13.30 – 15.00 varje måndag i Svenska kyrkan i Flemingsbergs och lockar vanligtvis mellan 5 och 15 besökare vid varje tillfälle.

Källan i Flemingsberg är ett samarbete mellan Stockholms Stadsmission, Svenska kyrkan och Stockholms katolska stift. Verksamheten utgår från tre delar: gruppaktiviteter som främjar integration, råd och stöd som innebär individuella möten baserade på behov samt migrationsrådgivning.

 

– Grundkonceptet för källan är religionsdialog. Att man ska jobba över religionsgränser och lyfta styrkan i att ha en tro. Vilken det är spelar ingen roll så länge det finns respekt för människan, säger Judith Bindala som är arbetslagsledare för verksamheten. Hon fortsätter:

 

– Vi ger de som kommer till oss verktyg och metoder för att kunna klara sig själva. De ska inte bli beroende av oss. Det är det vi strävar efter, säger Judith Bindala.

 

Källans verksamhet utgår ofta från ett aktuellt tema. För tillfället är det fokus på FN:s 17 globala mål för att bekämpa klimatförändringarna. Förutom ett brett utbud av aktiviteter erbjuder källan också det som kallas basbehov. Det är ett akut stöd som innebär att man får matkuponger, kläder och andra nödvändiga saker för att täcka basala behov. 

 

Språkcafé

En av de aktiviteter som Källan erbjuder är språkcafét. Där jobbar bland annat Hannu Lounela, diakon i Flemingsbergs kyrka.

 

Språkcafét har två primära syften. Det ena är att besökarna ska lära sig och få en möjlighet att öva på att prata svenska. Vare sig hur lite eller mycket man kan. Det andra är att det ska ske ett möte mellan etablerade svenskar och de som försöker etablera sig. Integration alltså. Det är ett utbyte åt båda hållen, säger Hannu Lounela.

 

Språkcafét är nu inne på sin femte termin och startades just för att många saknade ett sammanhang att öva på att prata svenska i. Källan värvade då personer med svenskkunskaper, delvis från församlingen men också utomstående. De som kommer i egenskap av svensktalande kallas språkvärdar. 

 

Det finns en kvinna som brukar vara här, men varifrån hon kommer vet jag inte. Hon säger själv att hon inte är kyrklig men att hon tycker om att vara här, säger Hannu Lounela med ett skratt. Hon har även introducerat verksamheten för sin man.

 

Besökaren Luz Mary Alderete Mena och språkvärden Elisabeth Gustafsson har båda regelbundet besökt språkcafét sedan i september och är mycket positiva. Luz Mary Alderete Mena tycker att värdarna är bra och berömmer Elisabeth Gustafsson för att hon är särskilt bra på att repetera ord tills de sitter. 

 

Det är fantastiskt, säger hon om verksamheten.
 

Elisabeth Gustafsson beskriver verksamheten som meningsfull.

 

– Det är kravlöst och känns roligt. Spännande! Det är en väldigt bra form, säger hon.