Bättre jämställdhet på Södertörns tingsrätt än i övriga landet. FOTO: Anthony Livebrant

Södertörns tingsrätt mer jämställd än tingsrätter i övriga landet

Södertörns tingsrätt har fler kvinnliga domare men de tjänar mindre än sina manliga kollegor. Samtidigt tjänar de betydligt mer än sina kollegor ute i landet. Det visar ny statistik från Södertörns tingsrätt som Nytt i Flempan tagit del av.

Södertörns tingsrätt har 17 kvinnliga domare och 11 manliga. De manliga domarna tjänar dryga tusenlappen mer än sina kvinnliga kollegor i genomsnitt. Men löneskillnaden mellan män och kvinnor är betydligt större ute i landet, där män tjänar närmare 5 000 kr mer än kvinnor i genomsnitt, enligt Statistiska centralbyrån.

Dessutom är lönerna generellt högre. Domarna på Södertörns tingsrätt tjänar i snitt 66 750 kronor i månaden medan medellönen för domarna ute i landet är 55 300 kronor i månaden. Det betyder alltså att domarna på Södertörns tingsrätt i snitt har 20 procent högre lön än sina kollegor ute i landet. Siffrorna bygger på lönestatistik från 2018.

 

Nytt i Flempan har också jämfört andra yrkesgrupper på tingsrätten. Bland fiskalerna, alltså jurister som utbildar sig till domare, finns åtta kvinnor och fyra män och ingen löneskillnad. Fiskalernas löner är styrda av tariffer som bestäms av Domstolsverket. Bland tingsrättens expeditionsvakter finns en kvinna och sex män, kvinnan tjänade lite mer än männen. Lokalvårdarna består av fyra kvinnor och inga män och lokalvårdarnas lön ligger snäppet högre på Södertörns tingsrätt än ute i landet. 

 

Szilard Rado, administrativ direktör på Södertörns tingsrätt, säger att det är erfarenhet, tjänst och skicklighet som avgör lönesättningen. Han tror att det kan vara kvinnornas senare inträde i domstolarna som kan vara en bidragande faktor till lönegapet, då arbetslivserfarenhet och hög lön hör ihop. 

 

Det är dock fortfarande så att det sitter fler män på maktpositioner och i styrelserna på Södertörns tingsrätt, menar Szilard Rado. Att ha en mer meriterad tjänst är en av förklaringarna till en högre lönesättning.

– Det finns såklart en risk att männens höga löner upprätthålls eftersom att fler män har makt över lönesättningen, resonerar Szilard Rado.

 

Enligt Arbetsmiljöverket har kvinnor högre sjukfrånvaro än män generellt. Vilket också är en möjlig förklaring till löneskillnader. Även på Södertörns tingsrätt är kvinnorna oftare sjukskrivna. 

 

– Hos oss har kvinnor en högre sjukfrånvaro. Kvinnor står för den totala sjukfrånvaron på 5,9 procent och för män är den totala sjukfrånvaron 1,8 procent, säger, Emma Söderberg Majanen, administrativ fiskal på Södertörns tingsrätt, i ett mail.

 

Szilard Rado, säger att det idag är betydligt fler kvinnor som studerar på juristprogrammet. Det är anledningen till att det är fler kvinnor som jobbar både som domare och fiskaler. Kvinnorna får högre betyg och det är på betygen man söker till tjänsten notarie. Notarie är det första steget för den som i slutändan vill jobba som domare. Numera finns det även många kvinnliga domstolschefer, vilket Szilard Rado tror kan inspirera kvinnliga jurister.

 

 

Läs också: