Denniz Vikström, Erik Hall och Sainabou Njie berättar om #roligareraster. Foto: Mathilda Svensson

Visättrasskolan – en skola som bryr sig

Av Mathilda Svensson
#roligareraster är en satsning som ska bidra till gladare, tryggare elever och färre konflikter. Varje dag får Visättraskolans trygghetsteam ett kvitto på sitt viktiga arbete.

Regnmolnen hänger tunga över skolgården men det är inget eleverna bryr sig om. De är fullt upptagna med att leka.

#roligareraster visar med sina flaggor vart rastaktiviteterna äger rum. Eleverna har två halvtimmes raster per dag. Då kan de välja mellan de olika aktiviteterna eller fri lek. 

 

Varje läsår skickar Huddinge kommun ut en elevenkät till grundskolorna i kommunen. Det var här som eleverna själva lyfte att de var missnöjda med rasterna. 

 

– Vi såg att rasterna skulle bli nästa steg för att ytterligare förbättra tryggheten och trivseln på skolan. Vilket vi idag har lyckats få ett helhetsgrepp kring, säger Erik Hall, biträdande rektor och ansvarig för elevhälsan på skolan.

 

Skolans trygghetsteam fick i uppdrag av skolledningen att ta fram rastvaktsrutiner och att börja med rastaktiviteter. De första åren var Erik Hall ansvarig för trygghetsteamet. 

 

#roligareraster är en del av trygghetsteamets verksamhet. Det bidrar till färre konflikter bland eleverna. De trivs och har roligt på rasterna och kommer till lektionerna glada och redo att lära sig. Något som uppskattas av både elever, lärare och föräldrar.

 

Dans livar upp

 

Läsåret 2016/17 storsatsade skolan på rastverksamheten och Tikki Stanic tog över som ansvarig. I takt med att arbetet för verksamheten har växt, utökades trygghetsteamet med nästan det dubbla. Tikki Stanics team består idag bland annat av Sainabou Njie. Hon håller huvudsakligen i dansaktiviteter, ibland inomhus men främst utomhus när vädret tillåter. 


– Jag har själv gått i den här skolan så det är nästan lite overkligt att jobba här. Men det är jätteroligt och fantastiskt att se vilken skillnad vårt arbete gör för eleverna, säger Sainabou Njie samtidigt som flera elever rycker i henne för att få hennes uppmärksamhet när vi pratar.

Atilla Kilblom i klass 2b flikar in:
– Rasterna är jätteroliga, särskilt när det är dans, säger han samtidigt som han kramar Sainabou Njie.


Glöden i Sainabou Njieis ögon, när hon berättar om rasterna och gemenskapen med eleverna, är svår att undgå. Att hon brinner för sitt jobb är det ingen fråga om. 

 

Bredvid henne ligger koner utlagda på marken för “idioten”, en pulsövning, och eleverna tävlar i två lag. Liam Svalenström och Denniz Vikström i trygghetsteamet tävlar mot varandra och eleverna hejar på.

 

Ordning och reda

 

I teamet finns även Henric “Henke” Sandgren, som anställdes i augusti och har ansvar för rastboden. Eleverna Lian Billal och Maja Olin i klass 1a bär stolt sina västar som visar att i dag är det de som ansvarar för utlåningen av leksaker. 

Maja och Lian visar upp rastboden. Foto: Mathilda Svensson


Det är en tydlig ordning i boden med bilder som visar var leksakerna ska vara. Varje elev har en klädnypa med sitt namn på. Den sätts på bilderna när de ska låna en basketboll till exempel. När bollen lämnas tillbaka flyttas klädnypan och de vet att sakerna åter är på sin plats. Lite som ett bibliotekskort.


En gång per termin är det årskurs sex som ansvarar för #roligareraster som en del av ämnet idrott och hälsa. Den här hösten anordnade de en stafett.

– Det värmer verkligen ens hjärta när man ser de här äldre eleverna hålla i aktiviteter för de yngre, hur de möts genom lek på ett fantastiskt sätt, säger Erik Hall.

 

Från Visättrasskolans elever och lärare utstrålas en genuin trygghet och gemenskap, en stolthet.

Läs också: