Sofia bygger lego tillsammans med sin son. Bild: Nina Ädling

Delade meningar om förskolan

Av Nina Ädling
Socialdemokraterna vill göra hemmaföräldrar uppmärksamma på fördelarna med att ha sitt barn i förskola. Hemmaföräldern Sofia tycker att det bästa för barnen är att vara hemma eftersom det är en mindre stressig miljö.

Ett initiativ från Socialdemokraterna kom i november in till Förskolenämnden i Huddinge kommun. De vill göra en ordentlig kartläggning av hur många barn som inte har pedagogisk omsorg i kommunen för att sedan erbjuda familjerna ett passande alternativ.  

Sofia bor i Huddinge och är mamma till tre pojkar, 6, 4 och 2 år gamla, som hon har varit hemma med sedan de föddes. Hon brinner för att vara hemmaförälder och tycker att det är det bästa man kan göra för sina barn. Hon är också en drivande kraft bakom en grupp hemmaföräldrar som träffas med sina barn 1–2 gånger i veckan och umgås och leker.

Sofia säger att det finns forskning som visar att små barn har ett stort behov av att ha en fast person under sina första år i livet, och hon säger att barn som är hemma med sina föräldrar blir mycket tryggare som personer. Hon säger också att hon är fullt kapabel att ta hand om den pedagogiska delen själv.

Många vikarier

— I förskolan är det mycket stress för personalen vilket leder till att det blir många vikarier, ofta unga personer utan lärarutbildning, eller personer med annat modersmål. Varför skulle de vara bättre lämpade att ta hand om mitt barn, utveckla dem i språket och vara mer pedagogiska än jag, säger Sofia.

Socialdemokraterna skriver att det enligt beräkningar är det 12 procent av barnen mellan 1–5 år, totalt cirka 960 barn, som inte är inskrivna i förskola eller annan pedagogisk omsorg i Huddinge. Enligt dem kan det bero på att familjerna tycker att barnen är för unga för att gå i förskolan eller att de tycker att avgiften är för hög. 

Erling Karlsson är socialdemokratisk politiker i Huddinge. Han säger att det även kan bero på kulturella skäl eller att man ändå har en äldre släkting hemma som man tycker lika gärna kan ta hand om barnen. Han säger att det är hans fasta övertygelse att många barn skulle må bra av att ha en plats på förskola och att forskning visar att förskolan är viktig för den sociala och språkliga utvecklingen hos barn.

Reklam för verksamheten

Sofias farhåga är att initiativ som det här kommer leda till att förskolan blir obligatorisk för alla.

— Det har funnits förslag på att göra förskolan obligatorisk från tre års ålder för alla nyanlända, och jag tror att det bara är en språngbräda för att det ska bli samma för alla, säger hon.

Erling Karlsson säger att det inte ligger något sådant bakom det här initiativet.

— Det handlar inte om att tvinga någon, utan mer om att nå ut till människor och upplysa om vilka rättigheter man har till förskoleplats. Det är ett sätt att göra reklam för verksamheten, säger Erling Karlsson.

Initiativet diskuteras just nu av Barn- och utbildningsförvaltningen i Huddinge kommun, som återkommer till Förskolenämnden i februari.