Flemingsberg. Bild: Pia Kald

Flemingsberg ska bli ny knutpunkt

Av Pia Kald
Flera stora planerade trafikprojekt ska ge Flemingsberg bättre och snabbare kommunikation med de andra kommundelarna. Några av de största projekten är Bytespunkt Flemingsberg, Tvärförbindelse Södertörn och Spårväg Syd.

Flemingsbergs station har i dagsläget över 20 000 resenärer varje dag. Men om tio år beräknas det vara över 600 000 trafikanter om dagen. En bidragande orsak till det är att det planeras byggas nya bostäder, vägar och spårvägar. Därför behövs ett nytt resecentrum anser Huddinge kommun. Resecentrumet ska innehålla all den service som resenärerna behöver.

Tillsammans med Trafikverket och Trafikförvaltningen har Huddinge kommun planer på att utveckla ett nytt resecentrum, Bytespunkt Flemingsberg.

Enligt Signe Wernberg som arbetar som områdesstrateg för Flemingsberg på Huddinge kommun finns det ännu inga ritningar. Hittills har man bara tagit fram beskrivningar av behov och funktioner. 

– Vi ser primärt att det är den norra uppgången på stationen som kommer att utvecklas till Bytespunkt Flemingsberg, säger Signe Wernberg. Vi vet ännu inte om vi behöver stänga stationen under arbetet, det är en sak som vi utreder, säger Signe Wernberg.

– Det har ännu inte skett någon markanvisning till något byggföretag, det kommer att ske senare i processen, säger hon.

Det finns även andra viktiga trafikprojekt som planeras i Flemingsberg. Ett av dessa är Trafikplats Solgård som är en del av Trafikverkets projekt Tvärförbindelse Södertörn.  Det är en vägsträcka som ska byggas mellan Kungens kurva och Haninge centrum. Den kommer sträcka sig över Flemingsberg, och beräknas vara färdig 2023. Ett annat trafikprojekt som Region Stockholm planerar är Spårväg Syd, som ska gå mellan Älvsjö och Flemingsberg. Enligt planerna ska den börja byggas 2024 och invigas 2034.