Flemingsberg ska bli en viktig stadsdel. Foto: Lorin Aksac

Flempan utvecklas – hur påverkas de boende?

Av Lorin Aksac
Flemingsberg har länge pekats ut som en stadsdel med stor utvecklingspotential. Området som är en del av miljonprogrammet har vuxit mycket snabbt och Huddinge kommun har stora framtidsplaner för Flemingsberg. Men vad händer med flemingsbergsborna när stadsdelen utvecklas?
När bostadspriserna höjs blir området mer attraktivt, vilket i sin tur leder till att många inte har råd att bo kvar. Denna process kallas för Gentrifiering.

Flemingsberg är en av många förorter som är en del av miljonprogrammet, här byggdes flera hyreslägenheter och de som främst bor här tillhör arbetarklassen. Under en lång tid ansågs Flemingsberg vara ett oroligt område, likt många andra förorter som också var en del av miljonprogrammet.

 

I samband med urbaniseringen som pågår i Sverige väljer fler människor att flytta till större städer, där Stockholm är ett populärt val. Detta har resulterat i att många kommuner i Stockholms län satsar på att utveckla fler förorter och Huddinge är en av de kommunerna.

Huddinge kommun har skapat en utvecklingsplan som sträcker sig till fram till 2050, där målet är att göra Flemingsberg till en viktig stadsdel. Fler bostäder planeras att byggas för att vidareutveckla området och förhoppningsvis locka fler människor till att bosätta sig här.

 

Konsekvenserna av utvecklingen kan innebära att Flemingsberg gentrifieras. Detta  betyder att området förändras och anpassas efter medelklassens standard.  Denna utveckling kan vara både positiv och negativ beroende på vem du är. Har man råd att bo kvar i ett område som växer och förbättras så är det positivt, men tillhör man gruppen som riskerar att inte ha råd att bo kvar på grund av stigande priser är det självklart negativt.

Vad händer med invånarna som bott här i Flemingsberg sedan miljonprogrammet ?

Linda Dahlberg, samhällsplanerare i Huddinge kommun förklarade hur de planerar för att Flemingsberg ska bli mer inkluderande

 

– Inkludering av människor är en av de större utmaningarna vi har,  man vill planera så att folk enkelt kan ta sig mellan områden och bygga ihop Flemingsberg så att det blir en starkare enhet och på så sätt motverka segregation säger Linda Dahlberg.