Kyrkan tänker om för att fortsätta kunna ha öppet för besökare. Foto: Philip Jansson

2020 – förändringens år för Flemingsbergs kyrka

Av Philip Jansson
Flemingsbergs kyrka har under Covid-19 varit en församling i förändring. En församling där innovation, flexibilitet och att tänka lite utanför boxen. Nya ramar har satts men där inkludering och välkomnande har blivit viktigare.

Kyrkor ses som en fristad för många som vill kunna prata, söka skydd och diskutera. Många verksamheter har tyvärr fått stänga och de församlingar i Huddinge och Visättra har inte varit tillgängliga på samma sätt.Flemingsbergs kyrka har dock haft öppet som tidigare men en stor tanke har varit hur man ska kunna förändra men samtidigt kunna ta emot människor på ett säkert sätt.

Pedagog Jonas Faxell, verksam inom församlingen, nämner en del saker förändrats. Gudstjänsten har minskats från 100 till 30 deltagare, hur vissa av aktiviteterna förflyttats utomhus som exempelvis gudstjänster. Andra evenemang, till exempel för de mindre, har kyrkan inte kunnat driva i samma utsträckning. Något som dock varit extra uppskattat har varit kaffevagnen.

– Kaffevagnen vi haft precis vid ingången till kyrkan har gett mycket. Blandningen av fika och att få möjlighet att prata med människor som kom förbi bidrog till mycket stöd.
 

Förändringarna påverkar alla
 

Att hålla avstånd är en av de viktigaste förändringar alla behövt förhålla sig till. Detta har gällt både gudstjänsterna när det var fler deltagare. Folk börjar ändå vänja sig vid att avståndstagande ändå är nödvändigt, detta gäller alla nämner Faxell.

– När vi till en början fick göra om och ta bort många evenemang var det många som tog nyheterna hårt. Nu efter de nya restriktionerna kom det inte som chock på samma sätt.

 

I många fall har kyrkan fått tänka om, eftersom många då kommer för nära varandra, både de som jobbar i församlingen men även besökare. Skolklasser gör inte studiebesök längre som tidigare men det är beslut skolorna själva tagit. Trots många förändringar har det funnits vissa positiva aspekter trots corona säger han. 

– Kaffevagnen men även initiativet som började med diakonerna. Dessa började hjälpa folk att handla till dem, mat, medicin och förnödenheter i mån om tid där flera i personalen sedan blev involverad.
 

Trots corona finns det hopp
 

Tyvärr efter de nya restriktionerna som kom gjordes ändringar men förhoppningen är att efter kommande veckor möjligen kunna ha vissa evenemang igen. Särskilt nu när det snart är första advent. Faxell nämner slutligen att det kan hinna hända mycket men att kyrkan är försiktigt optimistiska om att kunna ha någon form av firande närmare jul.

– Vi har öppet som vanligt och alla som vill är välkomna men där alla på ett säkert sätt förhåller sig till att hålla avstånd och visa hänsyn till varandra.