En dag för Flemingsberg

Helena Lundberg ansvarig för eventet "En dag för Flemingsberg". Foto: B.I.G/privat

”Vi måste göra någonting för medborgarna i Flemingsberg”

Av Adrian Karlsson Nordström
Helena Lundberg på Huddinge kommun ansvarar för det årliga evenemanget En dag för Flemingsberg. I år är upplägget för evenemanget lite annorlunda. Det kommer att bli en digital 360-vandring men med samma fokus. De som bor i Flemingsberg kommer att få se hur områdets framtid ser ut.
Vad: Ett evenemang för att öka förståelsen hos de boende i Flemingsberg om områdets framtid.
När: Under november månad
Hur: Via ett digitalt verktyg
Vad är En dag för Flemingsberg?

– En dag för Flemingsberg är till för att vi ska berätta för de boende i Flemingsberg vad som kommer hända i området. Det är inte alltid så att man som medborgare och kommuninvånare känner till vad som kommer hända i framtiden och upplever att man får vara med och påverka. Det finns stora utvecklingsplaner för Flemingsberg. I år gör vi en digital satsning istället för en fysisk dag för eventet, så det blir faktiskt lite häftigare än tidigare år.

Varför är årets evenemang extra intressant?

– I år blir det mer lättillgängligt eftersom vi satsar på en digitalvandring istället för den fysiska dagen. Vi har fortfarande samma behov att av informera invånarna att Flemingsberg håller på att förändras, vi måste bara göra det på ett Corona säkert sätt.
Den digitala satsningen görs via en 360-modell. Från tre målpunkter kan man både stå på marken och genom ett fågelperspektiv titta på filmer över Flemingsberg. Man kan skifta mellan hur det ser ut på platsen i dag och i framtiden för att visa de nya byggnaderna, parkerna och gatorna som kommer att planeras i området. Jag hoppas att medborgarna får samma wow-känsla som jag.

När äger evenemanget rum?

– Någon gång under november kommer det här att lanseras, både till de som bor i Flemingsberg, men även bredare via en kampanj på sociala medier. Det som är roligt med den här satsningen är att istället för att samla allt på en dag har man möjlighet att jobba med det här verktyget under flera års tid. Jag hoppas folk blir sugna på att gå in och titta.

Varför bestämde ni er för att starta En dag för Flemingsberg?

– När jag började på kommunen 2016 hörde jag mycket om att vi måste göra någonting för invånare i Flemingsberg, eftersom det är så stor utveckling på gång. Då tänkte jag att vi gör någon form av fysisk satsning, 2017 var första året för En dag för Flemingsberg. Flemingsberg är ett av de största stadsutvecklingsområdena i Sverige. Vi måste berätta om och lyfta platsen Huddinge och Flemingsberg. Men också visa allt det fina som redan finns på plats.

Varför tycker du att folk borde ta del av evenemanget?

– Dels för att det blir så enkelt eftersom det blir en digital lösning, man kan sitta hemma eller på bussen. Det kommer att skapa en bild och förståelse över det som ska ske i Flemingsberg fram till 2050. Det här är en idé av hur det kommer se ut, den visar inte exakt inte exakt vad som kommer att finnas på plats i framtiden. Det är ett ganska oälskat område som ska utvecklas till att bli högt, tätt och urbant men det kommer också att finnas mycket grönska. Det är kul att kunna visa ungefär hur Flemingsberg kommer att se ut i framtiden.