Egna bibliotek ska främja förskolebarnens språkutveckling Foto: Creative commons/Regionalbiblioteket Stockholm

Nya förskolebibliotek ska främja språkutveckling

Av Oliver Thorné
I en unik satsning från kommunen kommer Flemingsberg, Skogås och Vårbys kommunala förskolor få egna bibliotek under hösten. Projektet ska främja barnens språkutveckling.

På Flemingsbergs kommunala förskolor går barn med rötter från alla världens hörn, vilket innebär att det även är många barn som inte har svenska som modersmål. Därför vill kommunen satsa på att dessa barn ska få tillgång till läsmaterial på sina hemspråk. Förskolenämndens ordförande i Huddinge, Tomas Selin (C), säger i ett pressmeddelande att satsningen är viktig eftersom alla barn inte har samma förutsättningar att lära sig svenska hemma. Enligt pressmeddelandet är tanken att förskolorna ska köpa in böcker på svenska men även böcker översatta till barnens modersmål, eftersom forskning visar att parallell läsning av böcker på första- och andraspråket främjar inlärningen av båda språken.

 

”Redo inom några veckor”

I Skogås har några av förskolorna redan börjat bygga sina bibliotek, och i Flemingsberg är arbetet på god väg.

–Vi sitter just nu och gör alla beställningar på böcker, bokhyllor och annat material som kan komma till hands. Vi tror att biblioteken kommer vara redo inom några veckor, säger Anna Holmgren, rektor för förskolorna Juvelen, Kästa och Tråget

Varje avdelning får 10 000 kr som ska användas till allt som kan komma att behövas i ett litet bibliotek. Det kanske inte låter som speciellt mycket pengar men Anna Holmgren är positivt inställd.

–Det är svårt att säga exakt hur mycket det kommer räcka till, men jag har en bra känsla av att det räcker till rejält mycket fler böcker än vad vi har nu.

 

Ska bredda barnens syn på vad litteratur kan vara

Anna Holmgren berättar att satsningen medför vissa utmaningar. För personalens del innebär det att försöka bestämma hur pengarna ska användas, och se till att de används väl. En annan utmaning är vilka genrer som ska köpas in. Anna Holmgren vill att barnens syn på vad som är litteratur ska breddas, och att barnböckerna kompletteras med faktaböcker och poesi. Hon säger att de ska köpa in böcker i många olika genrer och språk. En mångfald av språk talas av barnen på Flemingsbergs förskolor, och vilka språk som prioriteras beror på vilken avdelning det är som gäller. Men språken med störst fokus är arabiska, turkiska, engelska, bengali och spanska.

 

En litterär gåva i coronatider

På grund av corona har inte föräldramöten kunnat hållas som vanligt, och förskolorna har därför inte kunnat få någon respons från föräldrarna angående projektet, men Anna Holmgren berättar att barnen är jätteglada över att få in nya spännande böcker. Hon berättar även att satsningen inte kunde komma mer lägligt.

–Det har varit så i coronatider att det inte alltid är lätt för barnen och föräldrarna att ta sig till bibliotek för att läsa, och då är det en enorm fördel att redan ha ett brett utbud av böcker på plats i förskolan.

För de barn som är för små för att kunna läsa själva och inte har någon pedagog tillgänglig som talar hemspråket finns pedagoger från andra avdelning tillgängliga. När corona inte längre är ett problem kommer även föräldrar kunna besöka och läsa för barnen.