Illustration över planerade höghus i Flemingsbergsdalen.

En ny stadsdel i Flemingsberg ska tackla framtidens problem. Bild: Big Architects

Huddinge planerar grön stadsdel

Av Emrik Johansson, Ida Klintäng Westman & Desmond Garney
I och med godkännandet av planprogrammet för Flemingsbergsdalen kan Huddinge kommun snart stoppa ned spaden i marken. Med fokus på miljö och hållbarhet ska den nya stadsdelen tackla framtidens problem.
Startdatum: Fortfarande i planeringsskede men siktar på första spadtaget år 2021-2022.
Beräknat slutdatum: 2050.
Var: Flemingsbergsdalen.

Tidigare i år bestämde Huddinge kommun att de ska gå vidare med planprogrammet för en ny stadsdel i Flemingsbergsdalen. Tanken är att både skapa nya bostäder med rum för 50 000 människor, men också att skapa 50 000 nya jobbmöjligheter. En av de viktiga frågorna är hur detta kan ske med så lite miljöpåverkan som möjligt. 

Karin Henrikson, miljöplanerare för Flemingsbergsdalen har fått i uppgift att utforma en plan fokuserad på miljö. 

–  Vi har tänkt mycket på miljön eftersom miljöfrågorna är aktuella och det finns mycket krav, lagmässigt och med olika riktlinjer som måste följas. Men vi har också försökt ha höga ambitioner vad gäller olika miljöfrågor. Det har varit tydligt att hållbarhetsfrågorna ska vara viktiga i det här programmet. 

Dagvattenfrågan

Planarkitekten Sofia Gregorsson pratar om den stora utmaningen med dagvatten och hur man ska hantera det på bästa sätt. Både hon och Karin Henrikson vill att vattnet ska renas lokalt med gröna lösningar såsom växtbäddar, träd i gatorna och på torgen. Det är en viktig fråga, då om det inte hanteras på rätt sätt kan vattenstatusen försämras i sjöar runt omkring. 

–  Vi ska försöka rena dagvattnet så mycket som möjligt innan det åker vidare till mottagaren som i detta fall är sjön Orlången. När det regnar vill man att inte att vattnet ska åka rakt till sjön då det oftast är väldigt smutsigt. Däremot kommer det bli en enorm utmaning säger Sofia Gregorsson till Nytt i Flempan.

Ökande skyfall i framtiden

Huddinge kommun anser dock att dagvattenfrågan kan kopplas till den så kallade ”skyfallsfrågan”. Det vill säga hur hanteringen av regnvatten görs, genom till exempel lutande gator. Karin Henrikson menar att det är viktigt att blicka framåt i dagvattenfrågan. Att bygga det nya området smart i och med framtidens ökande skyfall. 

– Med vårt framtida klimat kommer kraftigare skyfall bli allt vanligare. En utmaning är att se till det finns tillräckligt med plats i staden för att rymma mer vattenmängder. Se till att gator lutar på rätt sätt och se till så att vatten kan samlas utan att skada byggnader. 

Enligt Huddinge kommun är sjön Orlången I dag i dåligt skick, både ekologiskt och kemiskt då det inte finns några lokala reningsåtgärder. Därför kan en kraftig utbyggnad med mycket hårdgjorda ytor riskera att försämra den redan dåliga statusen om inga åtgärder görs. Däremot visar preliminära beräkningar av kommunen att föroreningen skulle minska ifall olika dagvattenåtgärder vidtogs.

En fossilfri stad

Den nya staden ska vara helt fossilfri, men varken Karin Henriksson eller Sofia Gregorsson kan ge ett rakt svar på vilken typ av energi som kommer användas. Då de fortfarande jobbar med att konkretisera sina idéer i detta tidiga skede. Henriksson tar upp att de kan försöka med solceller och smarta elsystem, medan Gregorsson menar att Södertörns Fjärrvärme är en möjlig energikälla. 

– Pratar vi om energianvändning så kommer vi förmodligen att använda oss utav fjärrvärme eller bergvärme, det finns skrivningar i planen på att att använda bergvärmelagring på ett smart sätt, säger Christian Ottosson (C), ordförande i klimat- och stadsmiljönämnden.

Christian Ottosson (C), ordförande i klimat- och stadsmiljönämnden. Foto: privat

Christian Ottosson lägger vikten på trä

– Om vi bygger mer i trä ger det ett mindre klimatutsläpp än andra material. Det är ett konkret sätt att arbeta för miljön. Nu finns det inga beslut på att det skall byggas i trä, men jag som centerpartistisk politiker skulle gärna se att vi byggde i trä, säger Christian Ottosson (C) till Nytt i Flempan. 

Däremot är detta första gången som Huddinge kommun beslutar att en stadsdel ska bli klimatpositiv. Med detta menar Christian Ottosson (C) att stadsdelen ska bidra med mindre klimatutsläpp än innan, vilket är en väldigt tuff målsättning.

Läs också: