En känsla för tryggheten har minskat i Flemingsberg. Foto: Wilda Hanna Nilsson.

Flemingsbergsbor vittnar om minskad trygghet

Pandemin har försvårat och begränsat arbetet för ett tryggare Flemingsberg. Samtidigt minskar tilltron till att kommunen kommer att agera, speciellt runt naturreservaten.
— Jag har alltid en försvarssprej i fickan när jag går runt i naturområdet. Jag känner mig inte ens trygg under dagtid, säger Stina Ahlinder, bosatt i Flemingsberg.

I mitten av november skulle Huddinge kommun hålla en trygghetsdialog i Flemingsberg. Tanken bakom trygghetsdialogen är att fånga upp en bred målgrupp och skapa en möjlighet för personer som vistas i området att berätta hur de ser på situationen. Den är nu framflyttad till februari 2021 på grund av covid-19.

Ett av de ämnena som skulle diskuteras under dialogen var säkerheten runt naturreservaten, speciellt elljusspåren. I somras ska en kvinna ha överfallits i motionsområdet.

Stina Ahlinder har bott i Visättra med sin pojkvän i snart ett år. Efter den omtalade våldtäkten i somras vågar hon inte gå där själv. Hon går runt med en försvarssprej och känner sig inte trygg i sin egen hemmamiljö trots att motionsspåren är upplysta under kvällar och vintermånader.

— Jag älskar att gå i naturen, men jag känner mig inte fri att promenera vart jag vill. Men jag vet faktiskt inte riktigt vad som kommunen rent konkret kan göra åt saken, säger Stina Ahlinder.

Krista Nikula är operativ samordnare för Flemingsberg på Huddinge kommuns trygghets- och säkerhetssektion. Hon ser allvarligt på den försvagade tryggheten och menar att tryggheten i ett område är inget som byggs upp över en natt, utan det är ett långsiktigt arbete.

— Ett förslag som har diskuterats är att installera övervakningskameror, speciellt runt naturreservaten. Jag ser positivt på övervakningskameror. Men det är inte enkelt att sätta upp övervakningskameror, då övervakning i sig är en känslig fråga, säger Krista Nikula

Däremot har inte Huddinge kommun befogenheter att sätta upp eller ens ta beslut om övervakningskameror. Det är upp till Datainspektionen.

— Vi skickade in en ansökan om att installera övervakningskameror för mer än ett år sedan och inväntar svar. Flemingsberg är ett prioriterat område. I kombination med andra mer långsiktiga insatser som ombyggnationer och ökad kommunikation med bosatta i området, tror jag övervakningskameror kan ge positiva resultat. Och det är något vi vill, säger Krista Nikula