Visättraskolan är en kommunal F-6 skola i Flemingsberg, Huddinge med cirka 400 elever. Foto: Alexander Williamson

Visättraskolans stora vändning

2012 hittade Skolinspektionen brister i bland annat ledarskap, studiero och undervisning på Visättraskolan. Sex år senare fick skolan högsta betyg inom samtliga områden. Semira Vikström är rektor på skolan sedan 2013 och en stor del av framgångssagan.

Tre framgångsfaktorer för Visättraskolan har varit visionen, elevhälsa och arbetsmiljö. Idag har skolan en tydlig vision som utgår ifrån kärnuppdraget. De tre ledorden är kunskap, trygghet och trivsel. Elevhälsan genomsyrar hela verksamheten och är en tydlig del av skolans vision.

– Om eleverna trivs och känner sig trygga skapas det bättre förutsättningar för eleverna att lyckas i sin kunskapsutveckling, svarar skolans rektor Semira Vikström via mejl.

Kjell Gyllenswärd är utredare på Skolinspektionen och lyfter på Skolverkets hemsida fram skolans arbete med att integrera elevhälsan. Ett exempel är trygghetsteamet som arbetar strukturerat med rasterna, korridorerna och miljön i matsalen. De finns även med i klassrummen.

Trygghetsteamets trygghetsvärdar leder även #roligareraster, där eleverna varje rast erbjuds 2 till 3 vuxenledda aktiviteter. Det ska bidra till att rasterna är roligare, minska konflikterna och förebygga risken för utanförskap.

Jimmy Askelius, lärare på skolan, berättar att konflikter ofta kan bli lärarens ansvar men tack vare skolans trygghetsteam kan lärarna fokusera på undervisningen, vilket leder till bättre skolresultat.

Skolan har under flera år haft låg personalomsättning. Ledorden kunskap, trygghet och trivsel har även präglat personalen.

– Vi arbetar mycket för att strukturera verksamheten, tydliga och fyrkantiga ramar, ledstänger som personalen kan luta sig emot, men där de inom ramen har en stor frihet, svarar Semira Vikström.

I oktober utsågs Semira Vikström till årets skolledare och Jimmy Askelius, lärare på skolan, till årets mellanstadielärare. Foto: privat

Läs också: