Den kommunala hemtjänsten i Huddinge finns snart inte kvar. Foto: Pxfuel

Oro kring hemtjänstens nedläggning

Vård- och omsorgsnämnden i Huddinge kommun beslutade den 26 november att lägga ned den kommunala hemtjänsten och istället enbart anlita privata anordnare i syfte att få en effektivare hemtjänst. På kort sikt ger detta beslut ökade risker och kostnaderna för nedläggningen av den kommunala verksamheten kan också bli stora, sju till nio miljoner kronor. Oppositionen i Huddinge kommun menar att det är orimligt att de äldre ska byta hemtjänst mitt under pandemin och kommer att överklaga beslutet.

Oppositionen i form av S, V och Mp motsätter sig beslutet. De menar att detta förslag kommer att skapa mycket oro och otrygghet och att det också finns en osäkerhet kring att valfriheten minskas då den kommunala hemtjänsten försvinner.  Dessutom sker denna nedläggning samtidigt som kommunalskatten sänks. Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd i Huddinge menar att det är ett orimligt beslut för alla äldre som nu tvingas byta hemtjänst mitt under en brinnande pandemi.

Huddinge kommun har gjort ett omfattande utredningsarbete i samband med sina planer på att lägga ner den kommunalt drivna hemtjänsten. Denna visar att kostnaderna varit högre i den kommunala hemtjänsten än i den del som utförs av privata anordnare sedan 2017. De åtgärdsprogram som satts in har inte gett  önskade resultat.

En riskanalys har genomförts av PWC som visar att nedläggningen gör att många kunder måste byta anordnare i hemtjänsten. Alla de privata anordnarna är heller inte etablerade i hela kommunen. I Trångsund/Skogås finns t ex bara sex anordnare verksamma medan övriga delar av kommunen har åtta-tio anordnare att välja bland. Nedläggningen ska ske under 2021 och då måste de privata anordnarna snabbt utöka sin verksamhet för att kunna tillgodose det behov som finns.

Karl Henriksson, ordförande i vård- och omsorgsnämnden säger att det nu är viktigast att fokusera på en trygg övergång. Det ideala vore om medarbetare från den kommunala hemtjänsten kunde anställas hos de privata anordnarna så att kunderna kan känna sig trygga. Alla som behöver ska få hemtjänst med god kvalité samtidigt som det är ordning och reda i ekonomin.