Få utrikesfödda politiker i Huddinge

Av Moa Lichtenstein & Fredrik Öjes
Nytt i Flempan har gjort en granskning av hur väl de utrikesfödda förtroendevalda representerar invånarna i kommunen. Resultatet är nedslående: andelen utrikesfödda politiker är bara hälften av vad man kan förvänta sig.

I Huddinge är 28 procent av invånarna födda utomlands. Om vi tänker att politikerna borde företräda folket bör det finnas lika stor andel förtroendevalda som är utrikesfödda. Men enligt Nytt i Flempans granskning är den siffran endast 16 procent. Andelen utrikesfödda politiker i kommunen är alltså bara cirka hälften av andelen utrikesfödda invånare. Det skulle behöva tillkomma nästan dubbelt så många utrikesfödda politiker för att gruppen i kommunen skulle bli väl speglad.

– Att det inte är samma procentantal är ju beklagligt, men det är inte ovanligt tyvärr, säger Eva Assarsson, kanslichef på Huddinge kommun.


 

Hur ser då Huddinge ut jämfört med övriga kommuner i Stockholms län? Av totalt 26 kommuner hamnar Huddinge på blygsamma 18:e plats. Bäst är Vallentuna, som också är den enda kommunen i länet som har en större andel utrikesfödda politiker än vad man kan förvänta sig. Lidingö hamnar på sämsta plats, och skulle behöva öka sin utrikesfödda politikerandel med tre gånger så många som de har idag.

Eva Assarsson, kanslichef i Huddinge, har inte märkt av att det överhuvudtaget finns någon diskussion om representationen av politikerna i kommunen.

– Jag tycker att det är viktigt att vi speglar befolkningen, självklart. Men jag kan inte svära på att det är en levande fråga i Huddinge kommun nu.

 

 

FAKTA:
- Av Huddinges 213 politiker är 34 födda utomlands
 
- För att fullt ut spegla de utrikesfödda i kommunen skulle det behövas ytterligare 26 utlandsfödda politiker