Foto: Daniella Falck

Många misshandelsfall i Huddinge

Huddinge ligger högt på listan över misshandelsfall. Trots en svag förbättring under senare år är frekvensen av anmälda våldsbrott fortsatt hög i kontrast till andra kommuner i länet.

Huddinge kommun fick ifjol in 1 325 anmälningar om våldsbrott. Nästan 80 procent av dem handlade om misshandel eller grov misshandel. Trots en gradvis minskning sedan 2013 ligger Huddinge högt på listan över de kommuner som får in flest anmälningar om misshandel. Bara Södertälje, Botkyrka och Stockholm hade en högre frekvens under 2015.

Polisen och kommunen diskuterar och kartlägger tillsammans vad som bör prioriteras i området. Christian Ottosson, kommunalråd och ordförande i Huddinges brottsförebyggande råd, tycker att detta är ett viktigt första steg.

– Både kommunen och polisen prioriterar för sin egen del, därför är vårt brottsförebyggande råd en viktig bro för samarbetet. Tillsammans kan vi se vilka områden som är mest drabbade, och vilka som är de vanligaste förseelserna, säger Christian Ottosson.

Eftersom misshandel är ett brott som vanligtvis förekommer under sena kvällar och nattetid, är nattvandring ett effektivt sätt att förebygga detta. Nattvandring finns i Huddinge centrum, Vårby och Skogås-Trångsund. Just nu håller kommunen på med en handlingsplan för att utveckla nattvandringen.

Vanligt med filmad misshandel

Kerstin Yttermo är ordförande för Skogås-Trångsunds samkraftsteam, en del av Huddinge Samkraft. Hon har en bakgrund som fältare inom kommunen, och har även varit samordnare för nattvandring i Skogås och Trångsund under flera år. Kerstin berättar att det fanns en liten grupp som nattvandrade under 2015.

– Vi som arbetade 2015 anordnade bland annat en riktad föräldraträff. Då bjöd vi in föräldrarna till de ungdomar vi stötte på oftast, säger Kerstin Yttermo.

Det märks att misshandel förekommer väldigt ofta, tycker Kerstin Yttermo. Hon berättar att filmad misshandel är ett vanligt fenomen, framför allt hos ungomar. Filmen delas sedan på sociala medier, men det svårt att kartlägga vart och när misshandeln ägt rum. Oftast är dessa konton också svåra att spåra.

– Vi vet att misshandel förekommer i ganska stor utsträckning, dock är det svårt att veta var eller när det förekommer, säger hon.

Problemen med våldsbrott och misshandel kan defintivt förebyggas av nattvandrare, tycker hon. Men samtidigt menar hon att föräldrar kan ha en minst lika viktig roll i arbetet.

– Närvaron av trygga vuxna är alltid ett hinder för sådana här brott, men nattvandrare kan inte dra hela lasset själva. Senast i fredags bjöd vi in till ett nattvandringsmöte i området, då dök det bara upp en vuxen, säger Kerstin Yttermo.