Med våren kommer cykeltjuvarna. Foto: Max Blomberg

Antalet anmälda cykelstölder ökar

Våren är här och allt fler väljer att cykla till jobb eller skola. Samtidigt är det under vår- och sommarmånaderna som cykelstölderna ökar.
Oscar Winblads bästa tips för att hålla tjuven borta

• Ha ett ordentligt lås, det försvårar stöld och avskräcker tjuven från att försöka ta just din cykel.

• Lås fast cykeln i något, till exempel ett cykelställ. Då kan tjuven inte bära iväg på din cykel. • Lås även fast hjulen - tjuven kan vara ute efter bara dem.

• Om möjligt, ta med åtminstone ett av cykelns hjul när du lämnar cykeln. Detta gör att tjuven inte kommer att kunna cykla iväg på din cykel.

• Undvik i största möjliga mån att lämna cykeln utomhus.

• Märk upp din cykel ordentligt samt notera ramnummer eller serienummer och ha det nedskrivet hemma. Blir man av med sin cykel kan man uppge dessa uppgifter när man gör sin polisanmälan.

Kom ihåg: Om polisen misstänker att en cykel är stulen tar de ofta den i beslag. Dessvärre kommer den rättmätige ägaren inte få tillbaka sin cykel om den inte går att härleda vems cykel det är.

Generellt sett har antalet anmälda cykelstölder ökat de senaste åren. År 2014 rörde det sig om 446 anmälda cykelstölder i Huddinge kommun, jämfört med år 2000 då 343 cyklar anmäldes stulna. Men vissa år är det färre än tidigare, som t.ex. under 2015 då 49 färre cyklar anmäldes stulna, jämfört med året innan.

– De senaste åren har det blivit mer populärt att cykla. Det har satsats på cykelvägar och det är även lättare att cykla i vårt samhälle. Detta leder till att fler använder cykel, säger Oskar Winblad, brotts- och ärendesamordnare på polisen i Huddinge.

Det kan dock finnas ett mörkertal när det rör sig om antalet anmälda cykelstölder.

– En del anmäler inte sin cykel stulen då de tror att de ändå inte kommer få tillbaka den eller av andra anledningar, säger Oskar Winblad.

Vid Huddinge stationsplats stjäls det flest cyklar, men även Stuvstatorget är en populär plats för cykeltjuvar. Du som har blivit av med din cykel, bör anmäla det till polisen. Det kan du göra via polisens hemsida eller på telefonnumret 114 14.