Mörka tunnlar får många att känna sig otrygga. Foto: Sandra-Alice Pettersson

Förslag på ett mer feministiskt Huddinge

Mörka gator, trasig belysning, höga buskage och ensliga vägar vill Vänsterpartiet i Huddinge snart ska vara ett minne blott. Alla ska få känna sig trygga i sin kommun tar de upp i sin motion.

En motion om feministisk stadsplanering har inkommit till kommunfullmäktige i Huddinge från Vänsterpartiet och är undertecknad av kommunalrådet Nujin Alacabek (V).

– Det är många som varit i kontakt med oss angående att de inte känner sig trygga i olika områden i Huddinge, förklarar Nujin Alacabek.

Hon berättar att hon själv och flera medarbetare också känner att det är vissa områden som de inte vill gå förbi, där känslan av otrygghet infinner sig.

Höga buskar, dålig belysning och ensliga vägar är något som lätt skapar otrygghet hos medborgare och framförallt hos kvinnor.

– Just i Huddinge är det mycket förändringar på gång med ombyggnationer och liknande och på flera platser saknas belysning, vilket gör att många undviker just sådana områden, säger Alacabek.

Feministisk stadsplanering är något som redan införts i Husby, Göteborg och Malmö där tjänstemän och kommunalpolitiker samarbetar med ideella organisationer för att skapa trygghet. Några faktiska resultat av detta arbete har man inte sett ännu.

– Mottagandet har varit bra i de områden som testat på detta. Särskilt har det välkomnats av kvinnor. Feministisk stadsplanering skulle behövas överallt och inte bara här i Huddinge, säger kommunalrådet.

I motionen påpekas det också att majoriteten av de som har hand om stadsplanering och arkitektur är män och därför förbises trygghetsaspekten för kvinnor.

– Vår tanke är att man ska undvika detta vid nybyggnationer men även se över kommunen i helhet, säger hon.

Vänsterpartiet i Huddinge vill få kommunen att se över huruvida efterfrågan för feministisk stadsplanering finns. Man vill att det ska genomföras en kontroll av kommunens alla miljöer med särskild tyngdpunkt på kvinnors trygghet. Att skapa trygghet i de platser där där kvinnor rör sig behöver inte vara svårt att ordna. Det kommer heller inte att kosta så mycket pengar, menar Alacabek.

– Vi får inte hänga upp oss på ordet feministisk stadsplanering, det är en jämställdhetsfråga. Alla oavsett kön ska känna sig trygga i samhället, säger Alacabek.

Motionen har lämnats in nu i dagarna och har därför inte hunnit gå ut på remiss. Men än så länge har förslaget inte mött på motstånd.

Läs även Ett mer jämlikt Huddinge.