Fartkontroller, poliser

Polisen uppfyller medborgarlöften

Av Rima Almadeh
Tillsammans med kommunens medborgare har polisen tagit fram olika mål för att förebygga brott och öka tryggheten i kommunen. Nu har polisen släppt sin första uppdatering kring årets löften.

En del av polisens senaste omorganisation går ut på att ta fram ett effektivare sätt att jobba för att öka tryggheten och förebygga brott. Tanken med polisens löften är att få medborgare att engagera sig i samhällsfrågor och tillsammans jobba fram olika mål. Huddingepolisen utfärdade i slutet av 2016 färdiga medborgarlöften med kommunen och Södertörns brandförsvarsförbund för år 2017. Löftena delades upp i två kategorier: trygghet i offentlig miljö och trafiksäkerhet.

På Huddingepolisens Facebooksida presenterar kommunpolisen Karl Forsberg hur de har ökat tryggheten med ett större antal fotpatruller, krogkontroller och infört regelbundna helginsatser. Även Huddinge kommun och Södertörns brandförsvar jobbar mot att uppfylla sina mål.

– Med en engagerad yttre personal har vi lyckats få ett bra resultat. Vi har hittat en bra metod för att följa upp vårt arbete, säger Karl Forsberg.

När det gäller trafiksäkerheten har polisen utlovat minst tio hastighetskontroller i år, som de redan har uppfyllt. Även om de redan genomfört sitt löfte så menar Kommunpolisen Karl Forsberg att de kommer fortsätta jobba med hastighetskontroller. För att öka säkerheten i trafiken har både kommunen och polisen utfärdat flera olika mål som de ligger i fas med.

– Vi gör ofta hastighetskontroller, det är ett jobb som måste pågå året om. Det hjälper att gå ut med information på Facebook, folk blir påminda om att de ska hålla hastigheten, säger Karl Forsberg.

Under 2017 ska polisen vid minst fyra tillfällen genomföra insatser mot olaglig användning av mopeder, MC och A-traktorer. De menar att en insats är planerad men att de inte hunnit utföra någon på grund av en besvärlig resurssituation.

– Vi har inte tillräckligt med poliser och klarar inte uppdragen utan övertid. Tack vare lojal personal som ställer upp lyckas vi utföra vårt jobb med bra resultat, säger Karl Forsberg.