Anmälda inbrottsstölder i Huddinge kommun de 10 senaste åren Grafik av: Cecilia Wollin

Antalet anmälda inbrott ökar

Av Cecilia Wollin
Förra året fick Huddingepolisen in 929 inbrottsanmälningar från hela kommunen, vilket är den högsta siffran på 10 år. Inbrott i villor och radhus är vanligare än i lägenheter. Polisen jobbar med att minska antalet inbrott. De tipsar på sin hemsida om hur du kan hindra att tjuvarna bryter sig in hos dig.

- Begär legitimation på okända personer som vill in i din bostad.

- Var extra noga med att låsa fönster på bottenplan samt altan- och  balkongdörrar, de är tjuvens favoritvägar.

- Förvara stegar, trädgårdsredskap och verktyg inomhus.

- Ha lås av god kvalitet.

- Installera larm i huset.

- Åker du bort, ha timer på lampor som tänds och släcks vid olika  tidpunkter och be en granne ta in din post.

Läs också: