Allt fler utrikesfödda i arbetslöshet. Foto: Studio CA

Allt fler utrikesfödda i arbetslöshet

Arbetslösheten minskar i både Sverige och Huddinge. Samtidigt ökar andelen utrikesfödda bland de arbetslösa. I januari 2004 var 43 procent av de arbetslösa utrikesfödda och i december 2016 hade det ökat till 65 procent.

Emina Ferhatovic är sektionschef för etableringsuppdraget på arbetsförmedlingen i Huddinge och hon berättar att ökningen kan bero på att Huddinge har tagit emot många nyanlända.

– Vi har tagit emot många nyanlända i Huddinge och under perioden som dessa människor lär sig svenska står de som arbetslösa i statistiken. Vi ser att detta är en övergångsperiod, säger Emina Ferhatovic.

  

Enligt regeringen är nyckeln till etablering i Sverige ett arbete. Det ger dig möjlighet till försörjning, kontakter och en möjlighet till att praktisera språket. För att underlätta möjligheterna till att få ett jobb har regeringen skapat något som kallas för ”moderna beredskapsjobb”. Beredskapsjobben ordnas av regeringen och målet med dem är att minska långtidsarbetslösheten. I mars 2017 förmedlades fyra moderna beredskapsjobb till utrikesfödda i Sverige.
 

Arbetsförmedlingen i Huddinge försöker också göra det lättare för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden och med olika ”program” vill de skapa fler tillfällen då nyanlända kan öva svenska. Ett exempel är då de kan ha arbetspraktik under dagtid och gå på SFI* på kvällarna.

 

Emina Ferhatovic tror att arbetslösheten bland utrikesfödda kommer att öka på kort sikt men hon är noga med att påpeka att Sverige måste se den ökade invandringen som en möjlighet för arbetsmarknaden.

– Det är en utmaning vi står inför och det blir alltid svårt när det kommer många människor på samma gång när vårt system är anpassat efter ett lågt flöde. Ser vi bakåt tror jag att vi hade kunnat arbeta lite mer förebyggande och bland annat haft de ”enklare” jobben klara tidigare, säger Emina Ferhatovic.

 

*Svenska för invandrare.