Tjejjouren verkar för ett jämställt samhälle. Foto: Saga Lindqvist.

Här får unga tjejer stöd

Av Saga Lindqvist & Michelle Vistam
– Tjejjouren finns för unga tjejer som behöver prata. Vi strävar efter ett öppet klimat där inget är förbjudet att samtala kring, säger Camilla Skyttman, som är verksamhetsutvecklare på jouren.
Tjejjouren är en ideell verksamhet som riktar till tjejer i åldrarna 12-20. Syftet med verksamheten är att stärka tjejer och skapa ett öppet samtalsklimat.

Kontakt: tjejjouren.huddinge@gmail.com
Länk till hemsidan

I trappen upp till lägenhetshuset där tjejjouren håller till möts vi av en leende Camilla Skyttman, som är verksamhetsutvecklare för föreningen. Tjejjouren startade 2012 och har som huvudfokus att bedriva stödverksamhet för unga tjejer på nätet.
– Chatten är öppen under två timmar varje tisdagskväll. Men vi finns också tillgängliga på mejl. På webben har vi också en frågelåda, berättar hon.

Camilla berättar att det är en stor trygghet för ungdomar att vara anonyma när de samtalar med jouren. Hon menar att de kan vara en jobbig process att inse att man har en problematik och sen söka hjälp. Samtalsklimatet är öppet och alla tankar och frågor är tillåtna.
– De tre vanligaste problemen vi möter är psykisk ohälsa, våld i nära relationer och sexuellt våld, säger Camilla.

Många unga tjejer berättar för jouren att de inte har någon vuxen att prata med. Flickorna upplever att föräldrar och andra vuxna inte förstår dem. Camilla menar att de finns en bristande tillit mellan vuxna och ungdomar.
– Ungdomarna litar helt enkelt inte på vuxna människor. När vi frågar om de tycker att vuxna lägger sig i för mycket säger de ja, vuxna ska alltid bara förbjuda saker och bestämma, säger Camilla.

Samtalet mellan vuxna och unga

Camilla menar att mycket av det som vuxna förbjuder kommer att ske ändå. Istället för att förbjuda tror hon på öppna dialoger där man lyssnar och visar att man finns där för ungdomarna. Hon betonar också att den öppna dialogen kan skapa en större trygghet på nätet.
– Det är viktigt att veta vad barnen gör på nätet. Visa att man har koll och vara tydlig med att barnen alltid kan berätta om det händer något, säger hon.

Tjejjouren finns inte bara på nätet. Den har hittills besökt 9 av 13 grundskolor i Huddinge och på så sätt träffat cirka 750 elever. I skolorna träffar jouren alla ungdomar, oavsett kön. I klassrummen arbetar jouren våldsförebyggande och lyfter känsliga frågor.
– Ibland stöter vi på visst motstånd i skolorna för att vi arbetar utifrån en feministisk värdegrund. Men oftast är vårt arbete i skolan uppskattat, säger Camilla.

Läs också: