Pensionärerna Anna-Maja Necander och Hans Persson tar cykeln så fort de får möjlighet. De hoppas att det blir ett bättre cykelställ vid pendeltågstationen i Huddinge Centrum. – Ett ställ med tak över vore jättebra, säger Hans Persson. Foto: Michelle Vistam

Så ska Huddingeborna cykla mer

Huddinge kommun växer för fullt. För att kunna hålla nere antalet bilar på vägarna har kommunen tagit fram en ny plan för att göra det enklare att ta cykeln.

Kommunens målsättning är att andelen cykelresor ska öka från 4 procent till 15 procent fram till år 2030. Den nya planen strävar efter cykelbanor som gör turerna så korta som möjligt för de som väljer cykeln. Kommunen vill också göra det lättare för cyklister genom att knyta samman populära destinationer. Huddinges cykelbanor ska också bindas samman med grannkommunernas.

Zacharias Elinder, ordförande för Cykelfrämjandet i Storstockholm, säger att det är viktigt att sammanfläta de olika kommunernas cykelvägar. Han tycker att kommunerna hittills inte lyckats med att göra det enkelt att cykla mellan kommungränserna.

– Problemet är att de enskilda kommunerna ansvarar för sina egna cykelvägar. Man lägger ju inte ansvaret för bilvägar hos de egna kommunerna direkt. Eftersom att vi inte har ett ”Trafikverket för cykelvägar” måste kommunerna börja prata med varandra och samarbeta.

Cykelplanen innebär också att kommunen kommer att satsa på underhåll av cykelvägarna. Det ska få Huddingebor att välja cykeln året om. Zacharias Elinder är positiv till att sköta om cykelvägarna.

– Det behövs inte så mycket ny infrastruktur om man ser till att hålla efter de cykelvägar som redan finns.

Han påstår att man kan få fler att välja cykeln året om genom att göra banorna säkra och användningsbara hela året. Patruller för sopning och skottning är en väg att gå.

– Politiker fokuserar ofta på att bygga, men i det här fallet är den stora utmaningen underhållet av cykelvägarna.