Tomten har blivit en avfallsplats för byggarbetare i området. Foto: Malin Tegel

Ett och ett halvt år senare

I november 2015 brann ett radhusbygge i Segeltorp. Ett och ett halvt år efter branden är tomten fortfarande täckt av glassplitter, brandrester och avfall.
– Kommunen borde ta sitt ansvar och förhindra att våra barn skadar sig, säger Segeltorpsbon Agnes Ek.

Trots många klagomål till kommunen står brandtomten intill Segeltorps centrum fortfarande orörd. Sedan dagarna efter branden har byggställningarna vid huset och stängslet runt tomten tagits bort, men resterna av branden och bygget är kvar. Området är fullt av barnfamiljer och man oroar sig för säkerheten.

– Värst av allt är att de inte tar ansvar genom att sätta upp något staket runt om, det är en spännande lekplats för barn. Kommunen borde ta sitt ansvar och förhindra att våra barn skadar sig, säger Segeltorpsbon Agnes Ek som jobbar i området och passerar här dagligen.

”Det ser fruktansvärt ut”

De boende i området menar att resterna av huset är en skamfläck för Segeltorp och hela Huddinge. Man är frustrerad och trött på att kommunen inte gör någonting åt det.

– Det ser fruktansvärt ut. Vi har funderat på att flytta på grund av det här. Det är inte kul att se resterna av branden när jag tittar ut genom mitt fönster, säger en anonym granne.

Brandtomten ligger på en höjd intill en vältrafikerad väg som leder mot Kungens kurva. Problemet är väl synligt för både bilar och bussar som ständigt åker förbi.

Populär avfallsplats

Då tomten fortfarande anses vara en byggarbetsplats använder byggarbetarna i området stället som en plats för avfall, vilket gör den ännu skräpigare och farligare. Huddinge kommun hävdar att byggnadsavdelningens inspektörer har besökt platsen och konstaterar att allting ligger innanför tomtgränsen.

– Det är en miljö som ser illa ut och inte är lämplig för barn att leka på, men kommunen kan inte kräva åtgärder än. Den nuvarande fastighetsägaren har bygglov i fem år från och med avtalat datum. Tomten anses vara en byggarbetsplats tills bygglovet är över, säger Christian Ottosson (c), ordförande i natur- och byggnadsnämnden.