Engagera dig politiskt

Av Denim Nygren
-Jag vill verkligen uppmana unga människor att engagera sig politiskt. Det säger Jytte Guteland från Huddinge som idag är ledamot i Europaparlamentet.

Som 17-åring gick Jytte Guteland med i SSU (Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund) i Huddinge och fortsatte sedan sitt engagemang i socialdemokratiska studentföreningen Sapere Aude på Södertörns högskola. Jytte Guteland säger att båda organisationerna har bidragit mycket till hennes politiska utveckling.

- Studenter spelar en väldigt stor roll för samhällsutvecklingen. Det är under studietiden man prövar sina idéer. Det är en väldigt kreativ tid.

Hon pratar även om studenters påverkan på samhället. Att på de ställen man ser att samhället förändras, finns det ofta studenter som är väldigt drivande. Det är ofta de som kan se vad som är modernt och vad som borde lämnas till historien.

- Det är en väldigt bra tid att aktivera sig. Man kan bidra själv väldigt mycket och utvecklas genom ett politiskt engagemang.

Jytte Gutelands tid på Södertörns högskola var en positiv tid i hennes liv. Som politiskt aktiv tycker hon det är viktigt att stå på egna ben och ha en stabil grund. Vilket hon upplever att utbildningen på Södertörn gav henne.

- Jag trivdes jättebra på Södertörn. Det var en pigg högskola med ett nytt och fräscht sätt att tänka.

Hon pratar om Södertörns tvärvetenskapliga tänk, vilket hon tyckte var väldigt roligt. Även det kritiska tänkandet och förhållningssätt är något Jytte Guteland har haft nytta av i sin politiska karriär.

Att fördjupa sig inom nationalekonomi var inte en följd av det politiska engagemanget. Valet kom på grund av hennes samhällsintresse och att hon ansåg att ekonomi var en bra grund att stå på.

I dag bor Jytte Guteland i centrala Stockholm. Hennes vardag präglas av många resor runt om Europa. Därför är det väsentligt för henne att snabbt kunna ta sig till flygplatsen.

- Det är väldigt mycket just nu. Under en månad tillbringar jag tid i tre olika länder och är bosatt i två av dem. Just nu passar det bättre att bo mer centralt för att minska på restiderna.

Men för Jytte Guteland är Huddinge fortfarande hemma. Blandningen av lugnet från naturen och pulsen av storstad är något hon uppskattar.

- När jag tåget rullar in mot Huddinge centrum börjar kroppen direkt gå på autopilot.

Hon talar lyriskt om närheten till både natur och bostad man möts av i Huddinge. Det är en stor kommun med mycket människor och mycket aktiviteter. Samtidigt får man stillheten av skog och sjöar. Huddinge har både pulsen och lugnet, vilket Jytte Guteland säger liknar hennes liv på många sätt. Om det var någonting hon saknade under sin studietid var det möjligtvis fler samlingspunkter. Allt ifrån bra uteställen och caféer. Ännu mer puls helt enkelt.

Jytte Guteland är idag väldigt nöjd över hur hennes liv har utformats och vill uppmana framför allt unga att engagera sig politiskt.

- Studenter som tar den politiska debatten är väsentliga för världens utveckling. Det är något som borde uppmuntras på högskolorna.