Huddingeskolor kan
få budgetstöd

Av Nønne Schjærff Engelbrecht
Annerstaskolan och Vårbyskolan kan få extra resurser genom regeringens satsning på svaga elever.
– Om vi skulle få del av pengarna vill vi satsa på att ge eleverna mer studietid. Antingen i mindre grupper eller genom starkare stöd, säger Lars Hallström tillförordnad rektor på Annerstaskolan.

I vårbudgeten satsar regeringen tillsammans med Vänsterpartiet på extra resurser till skolan. En särskild jämlikhetspeng kommer att fördelas till de grundskolor som har lägst andel behöriga elever till gymnasiet. Skolorna kan sedan själva bestämma hur de extra pengarna ska användas. För 2017 uppgår jämlikhetspengen till en halv miljard kronor.

–Vi skulle också gärna anställa en socialpedagog till. Det är något vi har klart behov av, säger Lars Hallström tillförordnad rektor på Annerstaskolan. Annerstaskolan och Vårbyskolan är de kommunala skolor i Huddinge som har färre behöriga elever till gymnasiet än genomsnittet i landet. Lars Hallström önskar att regeringen i framtiden satsar mer på skolorna i de socialt och ekonomiskt utsatta områdena.

– Vi kan göra skillnad och vi gör skillnad. Men vi skulle vilja göra bättre. Många av våra ungdomar behöver stöttning i livet. De har svaga familjer, och då får skolan kompensera det. Det kräver fler resurser, säger han.